KUVAJT: Povinnost žadatelů o povolení k přechodnému pobytu předkládat výpis z rejstříku trestů

Tisk Email

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje české občany, že z rozhodnutí Státu Kuvajt z 19. července t.r. mají žadatelé o povolení k přechodnému pobytu za účelem zaměstnání ve Státě Kuvajt povinnost předkládat s žádostí také ověřený (superlegalizovaný) výpis z rejstříku trestů ČR. Zdroj: MZV

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: