KANADA: Technické podmínky pro získání kanadských víz

Tisk Email
S účinností od 14. července 2009 potřebují občané ČR víza k cestám do Kanady.

Níže uvedené informace poskytlo Ministerstvu zahraničních věcí velvyslanectví Kanady v Praze:

Žádosti o víza nebude vyřizovat Velvyslanectví Kanady v Praze, nýbrž Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Žádost je ovšem možné podat též na každém zastupitelském úřadě Kanady, který má funkční vízové oddělení. V Evropě lze tedy žádost podat též v Paříži, Londýně a Římě.

Kontakt na Velvyslanectví Kanady ve Vídni je:

The Canadian Embassy
Immigration section
Laurenzerberg 2
1010 Vienna
Rakousko

Na níže uvedené webové stránce lze nalézt základní informace o získání víza: http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/austria

tel. číslo: (43-1) 531-38-3010
fax: (43-1) 531-38-3911

Tiskopisžádosti o kanadské vízum lze z webových stránek stáhnout prostřednictvím Adobe®Acrobat Reader.

Žádost lze podat na Velvyslanectví Kanady ve Vídni osobně. Na velvyslanectví budou k dispozici česky hovořící úředníci. Kromě osobního podání žádosti bude možné žádost podat prostřednictvím třetí osoby (včetně cestovní kanceláře) nebo poštou. Při kanadském velvyslanectví v Praze bude zřízena schránka, do které budou čeští občané moci žádost odevzdat, a velvyslanectví zajistí její vyřízení. Vyřízení těchto žádostí se odhaduje na 10 - 12 dní. Velvyslanectví v Praze bude též zajišťovat vydání pasů s vyznačeným vízem.

Žádost o vízum musí obsahovat vyplněný vízový formulář, platný cestovní pas se strojově čitelnou zónou, 2 pasové fotografie a poplatek za vízum (CAD 75,- pro jednorázový vstup, CAD 150,- pro vícenásobný vstup).

Bezprostředně po zavedení víz bude po dobu 48 hodin platit přechodné období, které se bude vztahovat na osoby nacházející se v leteckém tranzitu nebo na osoby, které v tomto období nastoupí na cestu. Během tohoto přechodného období budou cestující odbaveni na letišti v Kanadě bez víza. Po tomto období nebudou žádné výjimky umožněny.

Pro bližší informace za účelem získání víza doporučujeme obrátit se na Velvyslanectví Kanady v Praze či ve Vídni. Zdroj:MZV

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: