JAPONSKO: Aktuální doporučení

Tisk Email

MZV ČR doporučuje cestovat do oblastí postižených zemětřesením a tsunami 11.3.2011 (prefektury v oblasti Tóhoku: Akita, Iwate, Jamagata a Mijagi) jen ve zcela nezbytných případech.  MZV ČR doporučuje dbát během pobytu v ostatních částech Japonska zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny japonských orgánů.

Občanům ČR cestujícím do Japonska se doporučuje zaregistrovat se do databáze dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí (DROZD) na adrese http://drozd.mzv.cz.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: