INDIE: Nebezpečí teroristických útoků

Tisk Email

V Indii stále přetrvává poměrně vysoké nebezpečí teroristických útoků. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje proto českým občanům, kteří plánují cestu do Indie, aby sledovali vývoj bezpečnostní situace, dbali zvýšené opatrnosti a pokud možno se vyhýbali místům, kde dochází k větší koncentraci osob a zahraničních turistů. K posledním útokům došlo např. v kavárně navštěvované zahraničními turisty nebo na sportovním stadionu.

V současné době existují náznaky, že teroristé plánují další útoky v Dillí. Mezi možné cíle mohou patřit tržiště navštěvované turisty.

V případě nouze se čeští občané mohou obrátit na Velvyslanectví ČR v Dillí, tel. 009111/26110205, v mimopracovní době tel. 0091/9911446748, nebo na Generální konzulát ČR v Bombaji, tel. 009122/23518456, v mimopracovní době tel. 0091/9820368310. Zdroj: MZV

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: