ETIOPIE : Varování pro cesty do Etiopie

Tisk Email

Ministerstvo zahraničních věcí ČR důrazně varuje občany, aby se při své návštěvě Etiopské republiky důsledně vyhnuli všem cestám do pohraničních oblastí přiléhajících ke státu Eritrea a do celého federálního státu Somali, resp. jeho části Ogaden (tj. etnickými Somálci obývaného regionu Etiopie), a to jak z důvodu existence minových polí v těchto lokalitách (pocházejících ještě z minulých válečných konfliktů), tak také kvůli nebezpečí ozbrojeného přepadení nebo únosu.

Toto varování se týká i návštěvy větších měst na severozápadě země Dire Dawa, Harar a Jijiga a jejich okolí.

Organizované, ale i individuální turistické cesty po tzv. etiopském „Severním turistickém okruhu", tj. návštěvy bývalých císařských měst Bahir Dar, Gondar, Lalibela, Axum a Mekele, zejména jsou-li uskutečněny letecky, lze nadále považovat za poměrně bezpečné.

Z důvodu častých ozbrojených srážek pasteveckých kmenů žijících na území sousedních států s lokálním etiopským etnikem, jakož i narůstajícího přeshraničního banditismu však není vhodné a bezpečné ani příhraničí Etiopie s Džibutskou, Keňskou a Súdánskou republikou.

V poslední době dochází v zemi k zásadnímu zhoršení bezpečnostní situace, zejména v oblasti politicky motivované kriminality. Od začátku roku 2008 bylo uskutečněno 10 bombových útoků, většinou v hlavním městě Addis Abebě a na území federálního státu Somali (Ogaden).

Občané ČR pohybující se v uvedených lokalitách by proto měli zásadním způsobem zvýšit svou obezřetnost při pobytu na exponovaných veřejných místech, zvláště pak těch s vysokou koncentrací lidí (restaurace, velké hotely, letiště, divadla, stadiony, ale benzínové pumpy a pod.) a návštěvu rychle ukončit, nebo se jí raději vůbec vyhnout. Účast na velkých veřejných akcích a shromážděních a používání veřejných dopravních prostředků se doporučuje omezit na nezbytné minimum.

Zdroj: MZH ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: