Dočasné hraniční kontroly v Itálii

Tisk Email

Dle oznámení příslušných orgánů Itálie budou na italských hranicích ve dnech 28.6.-15.7.2009 zavedeny dočasné hraniční kontroly, a to v souvislosti s konáním summitu G8 v L'Aquile.

Přijetí uvedeného opatření je v souladu s článkem č. 23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob. Zdroj : MZV ČR
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: