Dialog přes hranice - Sbírka Hanse-Petera Rieseho

Tisk Email

Galerie Středočeského kraje připravila na letní sezónu (26.06.2011 - 25.09.2011) výstavu, která představí jedinečnou kolekci současného významného sběratele Hanse-Petera Rieseho.

Hlavním cílem projektu je představit na půdorysu sbírky některé vzájemné souvislosti, společná témata a zájem o podobné výtvarné problémy v díle výtvarných umělců, tvořících kdysi na obou stranách „železné opony“, a ukázat, že i přes geopolitickou izolovanost, která znesnadňovala spolupráci a vzájemné kontakty, zůstala ve výtvarném umění zachována podobná kontinuita vývoje a že zde vždy existovala silná vnitřní spřízněnost.

Prezentací sbírky v České republice bychom rádi alespoň částečně vyrovnali deficit, který existuje v povědomí o českém umění zejména 60. a 70. let v Německu a naopak. Domníváme se, že výstavy obdobného zaměření v obou zemích stále chybí. Z českého a slovenského pohledu jde o jedinečnou možnost reflexe jeho pozic v kontextu evropského umění, zprostředkovanou uznávanou osobností se zkušeností a znalostí světového materiálu. Výstava by měla dokázat, že české a slovenské umění přirozeně fungovalo a obstálo v kontextu špičkového evropského umění i v době, která nepřála intenzivnější výměně myšlenek, výstav a vzájemných podnětů.

Vstupné: DOSPĚLÍ 80 KČ / DĚTI DO 12 LET 0 KČ / STUDENTI DO 26 LET / DŮCHODCI / ZTP 40 KČ /   RODINNÉ 80 KČ

Pozvánka ZDE.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: