Co dělat, když... dítě cestuje bez doprovodu svých rodičů?

Tisk Email

Ministerstvo zahraničních věcí ČRPosíláte děti do zahraničí bez doprovodu zákonných zástupců a váháte, zda potřebuje s sebou písemný souhlas nebo nějaký doklad?

Sledujte stránky MZV ČR. Pokud stát, o který se jedná, takového potvrzení vyžaduje, je to uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v kapitole Informace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa, v rubrice věnované konkrétnímu státu.

I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou. Více zde.

Nezapomínejte však, že každý občan ČR (tedy i nezletilé děti) musí mít vlastní cestovní doklad!

Informace pochází z portálu MZV ČR, ke dni 17. května 2017

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: