Chorvatsko - Přírodní park Telašćica

Tisk Email

Telašćica je jedním z největších a nejlépe chráněných přírodních přístavů na Jadranu. Její členité břehy se táhnou do vzdálenosti až osmašedesát kilometrů. Zátoka Telašćica, podle níž byl celý zdejší Přírodní park nazván, se nachází ve střední části východního pobřeží Jaderského moře, ve východní části ostrova Dugi otok.

alt

Právě díky své mimořádné kráse, přírodnímu bohatství a významu se tato zátoka v roce 1988 stala chráněnou krajinnou oblastí. Zátoka je rámována třinácti ostrovy a ostrůvky a přímo v zátoce se rozkládá šest nádherných ostrůvků, jeden mořský útes a pětadvacet menších pláží.

Díky své poloze je Přírodní park chráněn před nárazy větru z pevniny i jižního větru z otevřeného moře. Slunce zde svítí až dva tisíce pět set hodin v roce.

Základní rysy zdejšího kraje jsou určeny třemi jevy. V první řadě je to jedinečná zátoka Telašćica jako nejbezpečnější, nejhezčí a největší přírodní přístav na Jadranu. Dále to jsou skalní stěny, které se tyčí až do výšky šedesáti metrů nad mořem. Jejich úpatí se nachází až v hloubce devadesáti metrů. Třetí přírodní atrakcí je slané jezero Mir, jehož voda má léčivé účinky.

Pod hladinou moře najdete více než tři sta druhů rostlin a přibližně stejné množství různých živočichů. Tak velká rozmanitost rostlinných a živočišných druhů je způsobena příhodnými mikroklimatickými podmínkami v podmoří. Mořské dno je hustě porostlé loukami krytosemenných mořských rostlin, jež jsou domovem řady druhů ryb, které se zde rozmnožují. V okolí zátoky na pevnině najdeme louky a kopce porostlé bohatou středomořskou vegetací. Roste zde asi pět set druhů rostlin, mimo jiné i endemické rostliny, které se vyskytují pouze ve zdejším kraji.

Zajímavostí je, že na dně jedné polojeskyně zdejšího Přírodního parku byla v roce 2000 v hloubce čtyřiadvaceti metrů objevena masožravá houba druhu „Asbestopluma hypogea“. Jedná se přitom o druhý nález této houby na světě.

K potěšení všech návštěvníků zdejší moře často navštěvují delfíni skákaví. V posledních letech se park stal také pravým útočištěm pro opuštěné osly z ostrova Dugi otok.

Telašćica byla odedávna hustě osídlena. Svědčí o tom i pozůstatky římských staveb u průlivu Mala Proversa, stejně jako četné předrománské kostelíky. Nejzajímavější je kostel sv. Jana na poli Stivanje polje. O tom, že se Chorvaté začali věnovat rybářství právě na těchto březích, svědčí první záznam o rybářství z konce desátého století.

V Přírodním parku se lze na několika atraktivních lokalitách v bízkosti útesů potápět. Park láká k procházkám na zajímavá místa. Z rozhledny Grpašćak je nádherný výhled do okolí.
V oblasti parku najdete několik objektů pohostinství, v nichž si můžete objednat tradiční jídla z ryb a masa. Hospůdky a restaurace se nacházejí na ostrově Katina, v zátokách Mala Proversa, Mir a Magrovica.

V Přírodním parku lze strávit „robinzonskou dovolenou“ v pronajatých chatách. Lze si pronajmout vodní skútr, člun a jízdní kolo. Stanování je zde zakázáno.

Zdroj: Chorvatské turistické sdružení

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: