Burkina Faso: zvýšení bezpečnostního rizika

Tisk Email
Vzhledem k bezpečnostním rizikům spojeným s expanzí radikálního islámu, resp. zvyšující se frekvencí únosů ve vybraných epicentrech západní Afriky, resp. vzhledem k eskalujícímu konfliktu v sousedním Mali, MZV doporučuje vyvarovat se veškerých cest do Burkiny Faso.

Zdroj: MZV

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: