Velký zájem o B2B veletrh Travel Meeting Point byl potvrzen

Tisk Email

I druhý ročník B2B veletrhu Travel Meeting Point svou návštěvností potvrdil, že o tuto formu sjednávání obchodní spolupráce je velký zájem.

Ve dnech 20. - 21. října 2015 proběh v areálu PVA EXPO PRAHA již 2. ročník B2B veletrhu cestovního ruchu - Travel Meeting Point, který je určený pro cestovní kanceláře, agentury, turistické destinace, dopravce, hotely, poskytovatele cestovních služeb a další subjekty. Veletrh organizují společně Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR), Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) a zkušený organizátor veletrhů a výstav PVA EURO EXPO.

Zájem a atraktivitu tohoto oboru potvrdil velký zájem ze strany vystavovatelů, který pro rok 2015 vzrostl o 15 % na 194 vystavovatelů. Zastoupeno bylo 15 zemí světa (Itálie, Uzbekistán, Slovensko, Španělsko, Spojené arabské emiráty, Chorvatsko, Kypr, Jamajka, Portugalsko, Francie, Slovinsko, Holandsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko) a prezentovaly se národní centrály Chorvatska, Maďarska, Slovinska a Slovenska s celkovým počtem 117 představujících se subjektů. Jako významné turistické destinace se i letos představily Dominikánská republika a Kypr, nově italský ostrov Sardinie.

Novinkou letošního ročníku byla akce s názvem, Czech Republic – Land of Stories, INCOMING WORKSHOP, která proběhla 20. 10. 2015 ve zcela nově vybudovaném Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany. Akce byla pořádána agenturou CzechTourism ve spolupráci s PVA EURO EXPO, ACK ČR a AČCKA.

V rámci incomingového workshopu měly české subjekty cestovního ruchu možnost formou předem sjednaných 10 minutových schůzek jednat s 63 zahraničními nákupčími z vybraných evropských a mimoevropských zemí: Německa, Rakouska, Švýcarska, Beneluxu, Skandinávie, Velké Británie, USA, Číny, Hong Kongu, Jižní Koreje, Japonska, Ruska, Španělska, Mexika, Brazílie a SAE.

O tyto B2B schůzky projevili velký zájem především členové asociací, zástupci hotelových řetězců, cestovních kanceláří, turistických rezervačních systémů, ale také destinační managementy z celé ČR, kteří naplnili kapacitu již týden před zahájením veletrhu.

Převzato: Závěrečná zpráva Travel Meeting Point 2015

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: