Univerzita Pardubice hostila první ročník konference Travel & Internet 2010.

Tisk Email

 

První ročník konference Travel & Internet 2010 věnované aktuálním tématům a problémům cestovního ruchu v ČR úspěšně proběh ve čtvrtek 15.dubna 2010 v prostorách Auly Univerzity Pardubice. Celodenní konference a připojených workshopů se zúčastnilo na sto účastníků rekrutujících se především z řad odborné veřejnosti a studentů FES UPCE. Na konferenci vystoupila se svým příspěvkem celá řada odborníků jak z akademické tak komerční sféry. Vzhledem k projevenému zájmu by se mohla konference stát příležitostí ke každoročnímu setkávání všech zájemců o tématiku cestovního ruchu v ČR.

Idea uspořádat konferenci Travel & Internet 2010 se rodila několik měsíců. Prvotním impulzem byly především diskuze s odborníky, kteří pracují v cestovním ruchu po celé České republice, at už v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, společnostech úzce spjatých s cestovním ruchem nebo jsou členy akademické obce. Témat k diskuzi je vždy mnoho a velmi často jsou výsledkem těchto debat zajímavé a prospěšné nápady, které by mohly v mnoha ohledech posunout celý tento trh kupředu. Problém však je komunikace a sdílení těchto nápadů. Příležitostí k setkání více subjektů z pracovních a časových důvodů během roku příliš není.

Hlavním cílem konference Travel & Internet 2010 byl pokus o vytvoření otevřeného fóra pro zástupce komerční sféry a členy akademické obce. Fóra, na kterém by se obě zúčastněné strany mohly sejít a přednést své představy, svůj pohled na aktuální dění v cestovním ruchu. Dle vyjádření ředitele konference Jana Duffka (cestovnisystem.cz) se to podařilo: "Poohledneme-li se do jiných oborů u nás, nebo zahraničí - Německa, Francie, USA - pak tato spolupráce vždy dokázala přinést mnoho nového a posunout tak - a nebojím se to říci - celý trh o kousek dále. Domnívám se, že účastníci konference svojí účastí tuto moji představu podpořili. Rád bych poděkoval všem přednášejícím, především prof. PhDr. Karelu Lacinovi, DrSc.z Univerzity Pardubice, tajemníkovi ACK ČR Michalu Veberovi a panu Martinovi Hyškovi z CK Neckermann.".

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: