Účinná obrana CK proti pokutě ŽÚ inspirované SOS

Tisk Email

Snad všechny cestovní kanceláře si živě pamatují tažení Sdruženíobrany spotřebitele proti těm, kdo uvádějí základní ceny zájezdů zvlášťod nejrůznějších tax. SOS označuje tento způsob za klamání spotřebitelei v případě, že všechny příplatky jsou v informaci o ceně uvedeny. ACKvyvolala několik jednání se SOS včetně za přítomnosti zástupců MMR sesnahou vysvětlit, že CK převzaly tuto praxi od svých dodavatelů -leteckých společností  a že cestovní kanceláře, pokud o všechpoplatcích zákazníka informují, jednají v intencích zákona č.159/1999Sb. To potvrdilo i MMR a zástupce ČOI. SOS přesto problém nejen široceneobjektivně medializovalo, ale slíbilo, že vybere jednu CK, kteroukvůli tomu obžaluje. Nakonec nedošlo přímo k žalobě, ale na základěpodnětu SOS byla jedna CK podrobena kontrolám Obecního ŽÚ a byla jí zaúdajné porušení zákona o ochraně spotřebitele  (§ 12 odst.2 písm.a)udělena pokuta za to, že na letáku CK byla uvedena základní cenazájezdu, což prý vzbuzuje zdání, že je nižší než ve skutečnosti přesto,že na dotyčném letáku byly všechny související poplatky výslovněuvedeny, a to na dosti velkém prostoru, i když menším písmem. Pokutabyla při dolní hranici rozpětí, což mohlo svádět k akceptaci.

Postižená cestovní kancelář se nedala a podala z principiálníchdůvodů odvolání (pokuta sice byla spíše symbolická – ale precedenčnínásledky by byly fatální). Dobrou zprávou pro všechny cestovníkanceláře je, že odvolací orgán – Krajský živnostenský úřad – se narozdíl od obvodního ŽÚ nedal zmást výklady Ekologického právníhoservisu SOS (v nichž přání je otcem výkladu zákona) a vyložil zákontak, jak se patří, tedy že povinnost uvádět konečnou cenu se vztahujepouze na spotřební zboží, zatímco ceny zájezdů – souborů služebcestovního ruchu - musí být uvedeny tak, aby informace o ceně bylauvedena komplexně (tj. s uvedením všech poplatků, lhostejno v kolikačástkách) a nemohla tak vzbuzovat klamavé zdání. Rozhodnutí obvodníhoŽÚ tím bylo zrušeno.

Dotyčné členské cestovní kanceláři gratulujeme a děkujeme za to, ževybojovala pro ostatní precedens. Kdybyste ho potřebovali kargumentaci, obraťte se na sekretariát ACK ČR. 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: