Společný postup pro klienty v kauze Parkam Holidays

Tisk Email

Společný postup pro klienty v kauze Parkam Holidays

Klientům cestovní kanceláře I.Parkam Holidays, která se dostala do úpadku v roce 2011, vyplatila pojišťovna Generali pouze necelých 60% tím vzniklé škody s tím, že pojistná částka na více nestačí.

ACK ČR je toho názoru, že ze zákona č.159/1999 Sb. je pojišťovna povinna plnit do plné zákonem stanovené výše. Tento názor koresponduje se  stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj. Nicméně pravomocně může rozhodnout jen soud.

Ačkoliv cestovní kancelář Parkam Holidays nebyla členem ACK ČR, ACK ČR návazně na stanovisko ministerstva pro místní rozvoj nabízí postiženým klientům možnost soustředit se k hromadné žalobě prostřednictvím advokátní kanceláře - přidruženého člena ACK ČR.  

Zájemci mohou zaslat své kontakty na adresu sekretariátu ACK ČR 120 00 Praha 2, Lípová 15, resp. e-mail eva.mrackova@ackcr.cz , který je spojí s dotyčnou advokátní kanceláří, s níž budou nadále jednat přímo.

Jsme přesvědčeni, že tímto krokem  ACK ČR pomůže klientům CK Parkam Holidays i celému oboru cestovního ruchu.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: