Skladování a výdej katalogů vystavujících cestovních kanceláří – GO 2009

Tisk Email

I v letošním roce je pro Vás v rámci veletrhu GO připraven výdejní sklad katalogů v pavilonu F. Personál bude posílen a distribuce tak bude plynulejší.

Parkoviště pro odborné návštěvníky a "provizáky" bude situováno v areálu BVV v blízkosti pavilonu F, takže ti budou mít po registraci snadný přístup ke skladu; (je jen třeba počítat s určitým omezením - kvůli výstavbě nového pavilonu P - za což se předem všem omlouváme).

Co je podstatné a důležité:

1. dovoz katalogů do centrálního skladu je možný v době montáže veletrhu (doporučujeme dovoz ke konci montáže, nejlépe ve dnech 13. a 14. ledna 2009), vjezd je možný na základě montážních průkazů, které jsou Vám zasílány automaticky. Kontaktní osoba je správce pavilonu pan Jan Přivřel, tel. 541 158 384 nebo mobil 602 750 279,

2. výdej katalogů bude fungovat pultovou metodou - je proto nutné, abyste Vašim provizním prodejcům předali potvrzení, kolik katalogů a jakého zaměření (léto, zima, pobytové zájezdy atd.) mají naši pracovníci vydat. Zároveň Vás chceme poprosit o zřetelné označení jednotlivých typů katalogů (máte-li jich více), aby se pracovníci ve skladu snáze orientovali,

3. poplatek za jednu paletu - rozhodující je počet palet ve skladu v den před zahájením veletrhu, tj. stav k 14.1.2009, paušální poplatek je 500 Kč/paletu za období 13. - 18.1.2009, fakturace v průběhu veletrhu.

4. objednání skladu - není nutné nic předem objednávat, stačí nám jen upřesnění počtu palet k uskladnění na mail rchmela@bvv.cz

Informujte nás prosím!

Za tým GO

Radek Chmela
mob. 602572164

UPOZORNĚNÍ!
Nelegální distribuce katalogů nevystavujících cestovních kanceláří (na parkovišti v areálu BVV nebo na okolních parkovištích, které spadají do „veletržního" režimu), bude přísně sankciována dle vnitřních předpisů Veletrhů Brno, a.s.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: