SILESIA TOUR Katowice 2008

Tisk Email

V rámcivýstavního stánku budou agenturou CzechTourism plně uhrazeny náklady na zázemía oficiální část stánku. Pro zúčastněné subjekty jsou nabízeny 4m2výstavní plochy, přičemž CzechTourism uhradí účastníkům 50% ceny při splněnívýstavních podmínek CzT, cena po  dotacičiní 12 926, -Kč za sektor 4 m2. Přihlášku a další informace najdete na
http://www.czechtourism.cz/index.php?veletrh=001032056&action=detail.

FirmaTERIS, a.s. nabízí následující služby :
1/ Kompletní zajištění vystavovatelského sektoru včetně plochy;
2/ Výrobu předepsaného grafického panelu a jiné grafiky;
3/ Zprostředkování dopravy exponátů a dalších propagačních materiálů;
4/ Vytipování ubytování, zajištění parkovacích a vystavovatelských průkazů adalších služeb, které jsou spojeny s přípravou a s vlastní účastí na veletrhuvčetně součinnosti na místě.

Přihláškya informace:
Ing. Jaroslav Blažek , TERIS, a.s. Štětkova 18 , 140 68 Praha 4, telefon: 261210 325, fax: 261 218 992, e-mail: blazek@teris.cz.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: