Shengenská víza platí pro tranzit přes ČR

Tisk Email

Od 1.9.2006 mohou občané třetích států, pokud jsou vybaveni jedním z níže uvedených víz či povolení k pobytu, vstupovat na území ČR na maximální dobu pěti dnů bez víz ČR, je-li účelem jejich pobytu tranzit.

Uznávají se následující typy víz a pobytových povolení:

  • platné jednotné schengenské vízum (typ B nebo C)
  • platné vízum typu B nebo C vydané novým členským státem EU
  • platné dlouhodobé vízum (typ D) vydané členským státem EU, Islandem nebo Norskem
  • platné pobytové povolení vydané členským státem EU, Islandem, Norskem, Švýcarskem nebo Lichtenštejnskem.

Platnost výše uvedených dokladů musí zahrnovat dobu trvání průjezdu, víza s omezenou teritoriální platností vydaná ve smyslu čl. 16 Schengenské prováděcí úmluvy ani víza a pobytová povolení Velké Británie a Irska nejsou považována za platná v uvedeném směru. Občan třetího státu vybavený jedním z určených platných víz či pobytových povolení může tranzitovat přes území ČR do jiného členského státu EU, jediným limitujícím faktorem cesty je její doba (5 dnů), během níž musí cesta do cílového státu proběhnout. Platí tedy, že pokud osoba cestuje například z Ruské federace do SRN přes území nových členských států (např. přes Polsko, Slovensko a ČR), nesmí její tranzit přes území nových členských států přesáhnout pět dnů, nemá tedy pět dnů na každý ze států, přes které tranzituje.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: