Rozšíření Schengenského prostoru

Tisk Email
Zároveň bylo přijato půlroční přechodné období (do 30.6.2008), během něhož budou národní víza nových schengenských států (tedy např. víza ČR) vydaná před 21.12.2007 uznávána k tranzitu přes území nových schengenských států (doba tranzitu max. 5 dnů celkem). V praxi tedy např. občan Ruské federace vybavený pouze vízem ČR platným do konce ledna bude moci přijet vlakem do Prahy v půlce prosince, zůstat do půlky ledna a pak se zase vlakem vrátit přes Slovensko či Polsko zpátky, aniž by potřeboval schengenské vízum. Pokud by si však chtěl udělat výlet do SRN, musel by si schengenské vízum vyřídit.
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: