Revize normy ČSN EN ISO 9001

Tisk Email

V dubnu 2009 vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 9001:2009, která je čtvrtým vydáním tohoto standardu užívaného v organizacích pro naplnění požadavků týkajících se kvality a zvýšení spokojenosti zákazníků.

Nové vydání nepřináší žádné zcela nové požadavky ve srovnání s verzí z roku 2000, ale prošlo řadou drobných úprav a modifikací. Mezi nejdůležitější změny patří povinnost řídit externí (outsourcované) procesy, důraz kladený na dodržování legislativních a technických předpisů, a dále snaha o terminologické sblížení ISO 9001 a ISO 14001. Základem systémů řízení kvality nadále zůstávají principy managementu, jako je procesní řízení, orientace na zákazníka a zdůraznění neustálého zlepšování.

Pro držitele certifikátů ISO 9001:2000 je důležitou informací, že ty platí až do listopadu 2010. Certifikační společnosti musí potom nejpozději od listopadu 2009 provádět všechny nové certifikace podle revidovaných požadavků ISO 9001.

Zdroj: Citellus, s.r.o. - Ing. Jiří Sysel

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: