RDA žádá o podporu v uvolnění reglementace turistických autokarů

Tisk Email

Svaz německých autobusových dopravců RDA pozval 27.1. na jednání zástupce rozhodujících českých subjektů cestovního ruchu, aby požádal o pomoc při projednávání předpisů Evropské Unie ohledně pravidel pro odpočinek řidičů při autokarových zájezdech v zemích EU.

Nařízením o harmonizaci sociální legislativy týkající se silniční dopravy přijatém v roce 2006, které stanovuje pravidla týkající se doby řízení, přestávek a doby odpočinku řidičů zajišťujících silniční přepravu osob a zboží (autobusová a kamionová přeprava), byla zrušena  do té doby dobře fungující zavedená praxe pro řidiče turistických autobusů, kteří měli podrobně vypracovaný plán povinných odpočinků tak, aby povinný nepřetržitý odpočinek v délce minimálně 24 hodin absolvovali nejpozději po 12 dnech cesty, tedy zpravidla v klidu domova. Nařízení z r.2006 ignorovalo dosavadní výjimku pro turistiku a stanovilo pro turistické autobusy stejná pravidla jako pro kamionovou apod. dopravu, kdy povinný 24hodinový odpočinek musí řidič absolvovat již po 6 dnech jízdy. Což je z hlediska bezpečnosti žádoucí u nákladní dopravy, která má zcela jiný režim než poznávací turistické zájezdy. Zatímco řidič kamionu denně jede maximum hodin a je proto po 6 dnech zákonitě vyčerpán, řidiči turistických autobusů mají více odpočinku v době, kdy si turisté prohlížejí místa po trase, některé dny řídí jen jednu či několik málo hodin, a tak mají volný čas na regeneraci. Potřebné pauzy  jsou do programů zájezdů dobře zakomponované a také prakticky není znám případ, že by došlo k nehodě v důsledku únavy řidiče u takového turistického zájezdu. Pár nehod, které si veřejnost pamatuje, se vždy událo u dopravy na/z pobytových míst, kdy řidiči nejsou na cestě déle než 2-3 dny, ale jejich denní výkon je mnohem intenzivnější. A právě z těchto cest je zkušenost, že řidiči nadto někdy dobu vyhrazenou pro povinný odpočinek v cizině využijí k jiným účelům (např. nákupy atp.) - zde záleží na serióznosti každého. Odstranění výjimky pro 12denní režim tedy paradoxně nejen bezpečnost cestujících nezvyšuje, ale spíš naopak, protože povinný volný čas řidič v cizině daleko spíš věnuje i jiným věcem, než skutečnému odpočinku. Nadto povinný 1 den volna pro řidiče v případě delších poznávacích tras nutně vede ke zkomplikování a zdražení zájezdu nebo umělému narušení jeho programu.

Uvedené důvody již uznal Evropský parlament - znovuzavedení výjimky pro turistické autobusy nyní závisí především na dalším kroku - projednání v radě ministrů dopravy zemí EU. Francie jako předchozí předsednická země zastává současnou úpravu, a proto nové projednání do agendy nezařadila. Nyní je šance, aby tak během svého předsednictví učinila Česká republika.

 


Asociace cestovních kanceláří České republiky spolu s dalšími účastníky jednání včetně zástupce ministerstva pro místní rozvoj jednoznačně podporuje žádost RDA, aby ministr dopravy ČR projednání, resp. schválení této výjimky zařadil do agendy rady ministrů dopravy EU v době českého předsednictví EU.  Výhodnější reglementace ohledně autokarových zájezdů je důležitá nejen pro výjezdy českých občanů do zahraničí, ale v ještě větší míře pro český cestovní ruch a ekonomiku vůbec. Jsou to právě delší poznávací trasy, které pomáhají rozvoji cestovního ruchu v regionech a právě delší autokarové trasy se po Evropě organizují pro turisty ze vzdálených zemí (Dálný Východ, Amerika), kde je největší rozvojový potenciál pro incoming. Zvláště v době krize je důležité vytvářet co nejvýhodnější podmínky pro cestovní ruch, který vytváří odbyt pro celé spektrum služeb a „neviditelný export" zboží zvláště tradičního vč. skla a porcelánu.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: