Prezentujte bezplatně zájezdy na turistickém portálu Vychodni-Cechy.info!

Tisk Email

Pardubice 29.4.2008

Turistický portálVychodni-Cechy.info jistě není třeba detailně představovat. O svých aktivitáchpravidelně informuje a jistě mnozí také zaregistrovali, že v letošním roceobhájil cenu nejlepšího regionálního turistického portálu v ČR udělovanouministerstvem pro místní rozvoj.

Ukázka domovské stránky portálu Vychodni-Cechy.info.Významným rysem tohoto portálu je relativně široká nabídka tzv.inspirativních turistických programů, tedy jakýchsi vzorových itinerářů, kterénávštěvníkům pomáhají snadněji plánovat dovolenou ve východních Čechách tím, ženabízejí detailní program po jednotlivých dnech s výčtem aktivit avyužívaných služeb. Koncem minulého roku tuto nabídku doplnily tzv. akčnínabídky provozovatelů ubytovacích zařízení.

V letošním roce se portál otevírá takénabídkám cestovních kanceláří. Zcelabezplatně mohou nově prezentovat svéprodukty (zájezdy) v rámci stránek tohoto hojně navštěvovaného portálu.Systém umožňuje velmi podrobný popis produktu včetně uvedení cen. To vše sicestovní kanceláře samy zadávají a aktualizují pomocí administračního rozhraní,ke kterému po provedení registrace dostanou přístupové údaje. Reálný prodejzájezdu pak již probíhá na webových stránkách CK, na které se návštěvník dostaneprostřednictvím odkazu.

Základní podmínkou pro zařazení produktu na portál je skutečnost, že v rámcijeho obsahu jsou nabízeny služby a prohlídky objektů na území Pardubickéhokraje (a to i případně v kombinaci s okolními regiony). Důležité také je, abynabízený produkt byl vícedenní a kombinoval více služeb cestovního ruchu, tedynebyl pouze zprostředkováním ubytovacích služeb. Na portálu je k dispozicivelké množství inspirativních turistických programů (sekce "Dovolenápro" v členění na jednotlivé cílové skupiny) , které je možné využít jakozáklad pro vytvoření prodejného produktu cestovní kanceláře, pokud takový ještěCK nenabízí.

Podrobné podmínky spolupráce a odkaz na registrační formulář jek dispozici na adrese www.vychodni-cechy.info/spoluprace-ck.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Pardubickým krajem.

Na spolupráci s vámi se těší:

Destinační společnost Východní Čechy
Jahnova 8, 53002 Pardubice
tel. 466 030 412, 725 702 650, e-mail:a.horakova@vychodnicechy.info

Bližší informace k registraci a administraciproduktů:
World Media Partners, s.r.o., U stadionu 6, 568 02 Svitavy
tel. 272 048 136, 603 799 819, e-mail: info@wmp.cz

Bližší informace o projektu:
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Ing. Veronika Lašková, oddělení regionálního rozvoje acestovního ruchu
tel.: 466 026 334, e-mail: veronika.laskova@pardubickykraj.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: