MZV: aktuální doporučení k cestám do Belgie

Tisk Email

Aktuální doporučení MZV k cestám do Belgie ze dne 18. listopadu 2015.

V souvislosti s rozšířením platnosti třetího bezpečnostního stupně na celé území Belgie (na stupnici ze čtyř) doporučujeme občanům České republiky při pobytu v Belgii dbát zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny bezpečnostních orgánů, zejména na místech s větší koncentrací osob.

MZV doporučuje registraci v databázi cestovatelů http://drozd.mzv.cz.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: