Kulatý stůl s hejtmany

Tisk Email
Předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Viliam Sivek se v rámci konání brněnských veletrhů Go a Regiontour 2009 zúčastnil diskuze u Kulatého stolu, na které byli přítomni kromě ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka také nově zvolení hejtmani jednotlivých krajů (Mgr. Michal Hašek, předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Radko Martínek, 1. místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje, PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje a Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje), což svědčí o významu veletrhů pro podporu rozvoje cestovního ruchu. Dalšími zúčastněnými byli Ing. Rostislav Vondruška, ředitel CzechTourism, Ing. Pavel Hlinka, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR a Ing. Roman Škrabánek, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.


Přítomní debatovali na téma „ Jak zvýšit konkurenceschopnost regionů ČR na poli cestovního ruchu".

Předseda ACK ČR Viliam Sivek během diskuze využil přítomnosti regionálních politiků a zdůraznil, že je třeba efektivněji propagovat Českou republiku v zahraničí a v souvislosti s tím investovat více finančních prostředků do cestovního ruchu. Do budoucna se shodl se zúčastněnými na důležitosti vzájemné užší spolupráce profesních sdružení, zastoupení krajů, zahraničních centrál a agentury CzechTourism.

Následně Viliam Sivek v přímém vstupu pro televizi Z1 poukázal na nutnost lepší koordinace vzájemné komunikace profesních sdružení a hejtmanů.
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: