Asociace žádá ministra o pomoc - erupce sopky Eyjafjallajökull

Tisk Email

 

Vážený pane ministře,

dovolte, abychom se na Vás obrátili jménem cestovních kanceláří a agentur s naléhavou žádostí o pomoc. Situace spojená s činností islandské sopky Eyjafjallajökull působí denně obrovské škody nejen leteckým společnostem, ale i cestovním kancelářím a agenturám v outgoingu i incomingu. Dosavadní škody ACK mapuje a bude Vás o nich informovat – bohužel to budou jen předběžná čísla, protože přímé škody dále narůstají každým dnem a ty nepřímé postihnou celou letošní sezónu. Všude citované zprávy o tom, že sopečný popílek může znovu zastavit letecký provoz, a to kdykoliv, rozhodně negativně ovlivní prodej leteckých zájezdů na celou sezónu, v nejlepším případě jej zpozdí. Cestovní kanceláře se ocitly mezi dvěma mlýnskými kameny: dodavatelé jim nic neodpustí (důkazem je např. prohlášení egyptského ministerstva turistiky) – a klienti, podporovaní ne zcela oprávněnými prohlášeními spotřebitelských sdružení, očekávají, že všechny neposkytnuté i navíc poskytnuté služby v souvislosti se zpožděnými zpátečními odlety pokryjí cestovní kanceláře ze svého. Cestovní kanceláře se v zájmu spotřebitelů a udržení jejich důvěry snaží těmto očekáváním v rámci možností vyhovět, ale samy riskují svou další existenci.

Tato situace ohrožuje celé odvětví, zvláště v kombinaci s již druhým krizovým rokem, kdy obor nemá k dispozici žádné vlastní rezervy. V návaznosti na diskuse v rámci celé EU Vás proto jménem českých cestovních kanceláří a agentur žádám o zvážení možnosti pokrytí alespoň části těchto nečekaných a nezaviněných škod a poskytnutí alespoň části prostředků těm subjektům, které prokazatelně utrpěly ztráty, v incomingu i outgoingu.

Dále Vás, vážený pane ministře, prosím, abyste v zájmu spotřebitelů projednal s MPO možnosti taktního usměrnění neadekvátních populistických, leč právně ne dost podložených vystoupení zástupců Evropského spotřebitelského centra, která mohou v důsledku poškodit nejen cestovní kanceláře, ale i spotřebitele samé, ať už jen v důsledku zklamání nebo dokonce plateb za prohrané soudní spory.

Děkuji Vám, vážený pane ministře, za Váš čas a pozornost, kterou budete této naléhavé záležitosti věnovat. ACK ČR Vám poskytne veškerou expertní součinnost a data, která by k řešení výše uvedených otázek mohla pomoci.

S pozdravem

Viliam Sivek
předseda

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: