Asociace oslovila ministra - problém akreditací na Ukrajině

Tisk Email
Viliam Sivek, předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky, zaslal dopis ministrovi zahraničních věcí České republiky s žádostí o prověření aktuální situace při udělování akreditací cestovním kancelářím pro vyřizování víz na Ukrajině.

V dopise předseda žádá o prověření celé situace, neboť v době krize, kdy se doslova pereme o klienty s ostatními státy Evropy, je tímto zamezeno rozvoji příjezdů turistů z Ukrajiny do České republiky.

Dále také doplňuje, že poté, co Magistrát hl.m.Prahy poskytl pro cestovní ruch do Prahy nad původní rozpočet 80 mil. Kč a kdy ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím CzechTourism vynakládá nemalé prostředky na propagaci České republiky, organizuje účasti na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a náborové cesty, je náborové úsilí našich cestovních kanceláří a jejich zahraničních partnerů mařeno nedostatečným či nepromyšleným zvládáním úřední agendy na konzulátu.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: