Asociace je připravena na krizový rok 2009

Tisk Email
Asociace cestovních kanceláří České republiky je připravena na krizový rok 2009. V souvislosti s očekáváním poklesu poptávky nejen v příjezdové, ale i ve výjezdové turistice jsme připraveni společně spolupracovat s vládou, zastoupením krajů, zahraničními centrálami, CzechTourismem a samozřejmě s profesními sdruženími v oblasti služeb cestovního ruchu. Spojením všech sil věříme v minimalizaci dopadu celosvětové krize na české podnikatele. Ve zhodnocení uplynulé sezony nabízíme různé pohledy a zajímavá čísla.
tisková konference GO/RegionTour 2009 Viliam Sivek, Petr Zemek, Michal Utíkal (foto Petr Manuel Ulrych COT media )

Výjezdová turistika - právě skončený rok 2008 lze hodnotit celkově jako poměrně úspěšný. V prvním pololetí byl zřetelný nárůst poptávek po kvalitních pobytových oblastech s využitím luxusnějších ubytovacích kapacit. Již zcela běžné jsou poptávky po stravování all inclusive a po dalších aktivitách v místě pobytu. Atraktivní se staly pobyty s wellness a relaxačními pobyty. I přes některé nešťastné výroky médií proti destinacím jako je například Chorvatsko a jeho zavedení nutného souhlasu rodičů, jejichž dítě cestuje pouze s prarodiči, zde nedošlo k viditelnému poklesu zájmu o tuto destinaci.

S podzimem došlo ke zrušení vízové povinnosti pro cesty do Spojených států, kterou nahradil elektronický systém nazvaný ESTA. Pro naše turisty se tak otevřela další destinace, která v současných cenových poměrech má mnoho co nabídnout. Od národních parků až po světově známá velkoměsta. Prodej exotických zájezdů byl ovlivněn nejen mediální lavinou opakující neustále slovo „světová krize", ale také demonstracemi v Thajsku. Krátkodobý propad výjezdů právě do Thajska, byl nahrazen zvýšeným zájmem o další exotické destinace. Jedná se o Kubu, Karibik a státy Jižní Ameriky. Zvýšení zájmu o exotické země přispělo masové nasazení dálkových charterových letů z České republiky do vzdálených destinací a tím i snížení ceny za dopravu a celkové ceny zájezdu. Z hlediska chování spotřebitele se největší část prodeje zájezdů uskutečňuje v rámci first moment, kdy je možné ušetřit až desítky procent z nabídkových cen a nabídka kvalitního cestování je velmi obsáhlá.

Co nás stále trápí je však mnoho načerno podnikajících subjektů. Od škol, přes zájmová sdružení až po odbory. Tyto „takzvaní organizátoři" zájezdů do zahraničí jednoznačně obcházejí zákon, a kromě poškození poctivých podnikatelů vystavují rizikům spotřebitele při jakékoliv neočekávané události. Nemluvě o daňových ztrátách. V letošním roce se na tyto nekalé obchodní praktiky hodláme ve větší míře zaměřit. Nejvíce by řešení situace pomohl nový zákon o CR, který bychom rádi iniciovali a přesvědčili MMR o jeho potřebnosti a také na jeho přípravě aktivně spolupracovali. Zákon nemusí být složitý a jeho nové znění, minimalizující pravděpodobnost výskytu nešvarů v CR, by bylo nejlepším a logickým příspěvkem státní správy k rozvoji podnikání v CR.

Příjezdová turistika - i přes fakt, že počet turistů směřujích do naší krásné země pozvolna roste, nebyl loňský rok pro naše podnikatele právě příznivý. Hlavním negativním faktorem celé sezony ještě před příchodem světové krize byl zvyšující se kurz koruny. Toto posilování mělo za následek procentuální pokles tržeb u incomingových cestovních kanceláří v řádu až dvouciferných čísel.

Počet příjezdů tedy sice vzrostl o 2,3 procenta, ale změnila se struktura turistů. U největších zdrojových zemí byl zaznamenán pokles (Německo o 4 procenta, Itálie o 8 procent a Velká Británie dokonce o 11 procent), zatímco se nám nově zúročily některé předchozí kampaně CzechTourismu v nových zdrojových zemích. Klesající počty turistů ze západní části světa, tak kompenzovali především turisté z Ruska (nárůst o 35,7 procenta) a Polska (nárůst o 27,6 procenta), ale také třeba z Ukrajiny (o 33 procent více), Číny (o 28 procent více) nebo exotické Brazílie (o 33 procent více). Tato změna skladby, spolu se změnou bonity klientů z tradičních destinací k horšímu, však znamenal snížení příjmu přepočteného na jednoho turistu. Negativním faktorem současnoti je masivní a nikým neřízený nárůst ubytovacích kapacit a začínající finanční a ekonomická krize. Dochází ke snižování počtu realizovaných incentivních (firemních) akcí i ke snížení počtů služebních cest. Většina kongresů se uskutečňuje se sníženými rozpočty.

Jako hlavní zbraň proti současné světové krizi, která poznamená nejen výrobní průmysl, ale také cestovní ruch, je v rámci incomingu i domácího cestovního ruchu nutnost komplexní nabídky - dnes již nestačí ubytování a stravování, turisté požadují relaxaci a aktivity. Kvalitní infrastruktura a dostupnost turistických center je jasnou podmínkou. V souvislosti s již zmíněnou potřebou větší opory podnikání v CR v zákoně spatřujeme i zde možnost, jak konečně institucionalizovat řízení cestovního ruchu v regionech a definovat zákonem nejen kompetence, ale i finanční toky peněz, které musí směřovat zpět do propagace destinací a tím i služeb nás podnikatelů, kteří v regionech podnikáme. Jsme již jednou z posledních zemí vyspělé Evropy, kde sdružování finančních prostředků na propagaci země a destinace je otázkou v podstatě dobrovolných dohod, úmluv a smluv mezi jednotlivými subjekty soukromého sektoru a samosprávy, popřípadě státní správy. Přesto, že zde ochota k uzavírání dohod do určité míry existuje, bylo by daleko efektivnější pro propagaci v ČR stanovit závazná pravidla ve formě nebyrokratického zákona o cestovním ruchu. Jako Asociace spatřujeme nedostatečné propojení teorie a praxe. Rádi bychom udělali vstřícný krok, a proto nabízíme spolupráci nejen odborníkům na úrovni vlády, ale také všem regionům a mnoha pracovitým lidem v nich, kteří se z druhé strany stolu snaží splnit stejné cíle. Víme, že jenom společně jsme silní. Přicházející krize vyžaduje krizová opatření, neuděláme-li je, tak dopad na cestovní ruch, který primárně zaměstnává 250 tisíc zaměstnanců a sekundárně jednu desetinu obyvatel České republiky, bude katastrofální. O tom jsem přesvědčeni.

Informace z tiskové konference též ZDE .

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: