ACK k návrhu Občanského zákoníku

Tisk Email

ACK k návrhu Občanského zákoníku

Nový návrh Občanského zákoníku je gigantické dílo. V takovém rozsahu a záběru nelze z jednoho místa postřehnout všechna specifika jednotlivých oborů. Proto je třeba, aby tvůrci zákona konzultovali s profesionály ty pasáže, jejichž problematiku nemohou podrobněji znát.

Pokud jde o díl 6 – Zájezd, k němuž je ACK jako profesní sdružení kompetentní se vyjadřovat, současný návrh vzal v úvahu některé připomínky ACK vznesené v roce 2008 a představuje tak oproti původnímu návrhu jisté pozitivum. Návrh textu však stále obsahuje řadu ustanovení, která je možné a některá dokonce nutné upravit tak, aby cestovní ruch mohl fungovat.

Proto ACK zpracovala podrobné připomínky, které projednala s Ministerstvem pro místní rozvoj a které uplatní i prostřednictvím členství v SOCR, resp. HK. Tyto připomínky směřují k tomu, aby Občanský zákoník lépe zrcadlil Směrnici 90/314/EHS, posiloval právní jistoty obou smluvních stran, nevnášel zbytečný zmatek neodůvodněným zaváděním nových pojmů a nenavyšoval zbytečně administrativu.

Navrhované znění některých ustanovení Občanského zákoníku je vágní, vedlo by k desorientaci a četným sporům mezi klienty a cestovními kancelářemi a v některých případech by bylo pro cestovní kanceláře likvidační – například odpovědnost i za vyšší moc, vazba odpovědnosti za vady na očekávání zákazníka, diskutovaná náhrada újmy za ztrátu radosti z dovolené atp.

Konkrétní znění připomínek ACK je v rubrice „Aktuality pro členy“.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: