ACK ČR pro sjednocení asociací

Tisk Email

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Ing. Roman Škrabánek
prezident
Vinohradská  46
120 00 Praha 2

Vážený pane prezidente,

se znepokojením sledujeme události posledních dní, které nás stále více utvrzují ve smysluplnosti našeho dlouhodobého cíle-vytvoření jednoho subjektu reprezentujícího zájmy podnikatelů v cestovním ruchu v České republice. Odborná i laická veřejnost je stále více  konfrontována s nikam nevedoucí  dvoukolejností, často protichůdnými vystoupeními a stanovisky zástupců AČCKA a Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR). V poslední době se  v médiích dokonce objevují články hovořící  o „válce„ asociací.

V mnohých  vystoupeních mluvčího ACČKA cítíme spíše zaujatost či dokonce zášť vůči  ACK ČR a jejím členům a snahu negovat „a priori" vše, s čím ACK ČR přichází,  místo věcných a konstruktivních postojů k námětům, které by směrovaly ke zlepšení podnikatelského prostředí v cestovním ruchu. Jsme přesvědčeni, že tento styl komunikace  prostřednictvím medií nemůže mít - snad kromě osobního zviditelnění protagonisty - žádný přínos pro rozvoj oboru cestovního ruchu. A co více, jak je již i patrné, vyvolává mezi spotřebiteli pochybnosti o českých organizátorech zájezdů, což je v době hospodářské krize jistě nepřijatelné pro každého podnikatele - ať je či není členem kterékoliv asociace.

ACK ČR a její členové vždy deklarovali v zájmu rozvoje odvětví cestovního ruchu snahu o konstruktivní spolupráci se všemi subjekty, které v oboru korektně   podnikají. Nikdy nebylo naším cílem soupeřit, ba  právě  naopak. Naše členská základna navrhovala již několikrát sloučení obou  profesních sdružení, ale z Vaší strany  jste zájem o takový krok, tj.  vytvoření jediného silného profesního sdružení,  žel dosud nikdy nereflektovali. Ve snaze stále více se vymezit dochází k dalšímu zhoršování klimatu v cestovním ruchu jako takovém, což vede k poklesu  důvěry zákazníků v cestovní kanceláře.

Jsme toho názoru, že jakékoliv „mediální přestřelky" nemohou přinést nic pozitivního. Zájmem  ACK ČR  není válčit - na důkaz našich slov jsme  připraveni již  dále nekomentovat údajně dobře míněné, nicméně ve svých důsledcích velmi  nešťastné vyjádření Vašeho tiskového mluvčího na adresu  CK Shenko´s -  potažmo ACK ČR a ani nepožadovat satisfakci. Jsme přesvědčeni, že stejný pohled na věc má i drtivá většina členů obou asociací.

Jak sám víte, po jedné silné asociaci - kompetentním partnerovi pro jednání - již léta volají i čelní představitelé našeho resortu, tedy Ministerstva pro místní rozvoj,  Czech Tourismu, ale i další orgány státní správy.

Podle našeho názoru je nutné konečně spojit síly a usilovat - jak  v zájmu profesního sdružení a jeho členů, tak i  spotřebitelů - zákazníků cestovních kanceláří a agentur  urychleně zejména o:

-          novelizaci předpisů o podnikání v cestovním ruchu,
-          zpřísnění kontrolních mechanizmů a prohloubení kontrol do oblastí předcházení nepoctivému podnikání a dodržování zákona č. 159/1999 Sb. apod.
-          zvýšení ochrany zákazníků před nepoctivými subjekty podnikajícími v ČR v rozporu se zákonem širokou osvětou a informovaností o jejich právech a povinnostech při výběru a nákupu zájezdů.
-          prosazení opatření pro podporu rozvoje oboru cestovního ruchu /snížení sezonnosti  atp./

Tedy usilovat o to, aby především státní a správní orgány plnily své povinnosti při tvorbě právních norem a kontrole jejich dodržování, jakož i využívaly námětů profesních sdružení ke zkvalitnění podnikatelského prostředí a ochraně spotřebitelů.

Věříme, vážený pane prezidente, že vedení AČCKA a její členská základna bez emocí zváží náš návrh na sloučení obou asociací. Pokud je Vaším, stejně tak jako naším, cílem hájení zájmů subjektů činných v cestovním ruchu, nevidíme skutečně žádný racionální důvod pro další  existenci dvou asociací.

Očekáváme Vaši reakci a těšíme se na spolupráci,

S pozdravem

Viliam Sivek
předseda představenstva ACK ČR
předseda představenstva, generální ředitel
EuroAgentur Hotels&Travel a.s.

Miroslav Res
místopředseda představenstva ACK ČR
generální ředitel
Čedok a.s.

Vladimír Dolejš
místopředseda ACK ČR
generální ředitel
CEO of DC SERVICE - European Hotel Services

Petr Krč
místopředseda ACK ČR
předseda představenstva
ATIS a.s.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: