ACK ČR odmítá výzvu Sdružení obrany spotřebitelů

Tisk Email

Praha, 31. srpna 2006 Asociace cestovních kanceláří České republiky odmítá výzvu Sdružení obrany spotřebitelů požadující okamžité zastavení účtování dodatečných poplatků k cenám zájezdů zaslanou vybraným cestovním kancelářím. Hlavním argumentem tohoto odmítnutí je současná průhlednost výběru těchto poplatků, které jsou klientům známy ještě před uzavřením cestovní smlouvy.

Dalším argumentem je zjevná neznalost prostředí cestovního ruchu ze strany zástupců Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), které poukazuje zejména na doúčtovávání letištních tax nebo palivových příplatků. Cestovní ruch je však vázán zákonem č. 159/99 Sb., který přesně vymezuje za jakých podmínek může u již uzavřené cestovní smlouvy dojít ke změně finančního plnění.

 „Každý klient cestovní kanceláře je před podpisem cestovní smlouvy informován o cenách všech služeb, které jsou obsahem zájezdu, nevyjímaje letištní a další poplatky. Je na svobodném rozhodnutí klienta, zda cestovní smlouvu uzavře nebo ne,“ vysvětluje PhDr. Michal Šeba, předseda Asociace cestovních kanceláří. Proti takovému průhlednému „poskládání“ konečné ceny se v současné době nebrání ani Ministerstvo pro místní rozvoj, které se domnívá, že právě zákon 159/99 Sb. jasně určuje, že před uzavřením cestovní smlouvy musí cestovní kancelář pravdivě, srozumitelně a řádně informovat o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce.

V souvislosti s častou změnou cen ropy na světových trzích, které ovlivňují nejen ceny letecké a autobusové přepravy, dochází zejména ke změnám ve výši palivových příplatků. Tyto příplatky však i klesají a tak mnohým klientům by předem stanovené pevné ceny zbytečně zdražily náklady na dovolenou. Výsledná cena zájezdu záleží na tom, co si klient vybere - cenu určuje právě jeho výběr, zejména lůžková skladba na pokoji, druh pokoje (např. s výhledem, bez výhledu), forma stravování a mnoho dalších faktorů. V takovém případě je formulace SOS účelově zavádějící, protože dokud zákazník výběr nabízeného rozsahu a kvality služeb neukončí, výslednou konečnou cenu znát ani nemůže. V mnoha případech tak cestovní kanceláře na svých internetových stránkách používají kalkulačky, které klientům pomáhají konečné ceny přesně předem vypočítat, aniž by klient musel cestovní kanceláře osobně navštěvovat.

Závěrem Michal Šeba doplňuje : „Překvapuje nás také forma, kterou Sdružení obrany spotřebitelů zvolilo“. To totiž nejprve celou věc medializovalo a teprve potom vyzvalo vybrané cestovní kanceláře k vyjádření. „Tento postup může u spotřebitele vyvolat dojem, že pouze ostatní cestovní kanceláře, které vyzvány nebyly, jednají v souladu se zákony. Asociace cestovních kanceláří se již více než 15 let snaží o zkvalitnění podmínek v cestovním ruchu a tak ani nechápu, proč nejdříve nekontaktovalo Sdružení obrany spotřebitelů právě nás,“ uzavírá Šeba.

Info: PhDr. Michal Šeba, předseda ACK ČR
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: