SEBEPOZNÁNÍ, ROZVOJ OSOBNOSTI, TALENTU, KARIÉRY

Tisk Email

V rámci tohoto kurzu poznáte nebo si připomenete své dovednosti a naučíte se je efektivně využívat. S pomocí zkušené lektorky také objevíte nejlepší cestu k rozvoji Vašich dovedností tak, abyste z nich mohli těžit jak v pracovním, tak v osobním životě.

Seminář se koná dne 28. března 2014 (pátek) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na adrese: TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2.

Seminář Vám pomůže uvědomit si, co chcete a kam směřujete. Získáte prostor zamyslet se nad svými dovednostmi a schopnostmi a naučíte se s nimi cíleně pracovat. Získáte náměty, tipy a inspiraci, jakým způsobem dál pokračovat na cestě svého osobního rozvoje.

Budete si moci zmapovat vaše potřeby a zjistíte, v čem tkví tajemství vašeho úspěchu, kde se skrývá váš potenciál a jak svoje přednosti můžete využít nejen v pracovním ale i v osobním životě. Zvýšíte si tím vlastní důvěru a ukážete, co je ve vás a zároveň si budete vážit sami sebe.

Obsah:

moje osobnost: schopnosti, dovednosti, vůle, charakter, temperament

 • sebedůvěra a její zdroje
 • kdo jsem a co umím? Hledání vnitřních zdrojů
 • osobnostní typologie
 • jaké jsou moje hodnoty?
 • životní hodnoty vs. cíle - jejich současný stav - vzájemný vztah
 • stanovení přijatelných cílů a strategie jejich dosažení: metoda Kaizen
 • umím motivovat sebe sama?
 • jak na překážky a vnitřní strach
 • vnitřní kritik – co nám brání v uskutečňování cílů
 • zásady pozitivního myšlení
 • kde získávat dostatek energie: můj energetický kotel
 • kdo a co nás podporuje

Lektor: PhDr. Jaroslava Dvořáková

Cena: 1 000 Kč, cena zahrnuje desky, papíryna psaní, základní studijní materiál a závěrečné osvědčení.

Více informací zde.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: