Prezentační a komunikativní dovednosti průvodce a umění pobavit

Tisk Email

Prezentační a komunikativní dovednosti průvodce a umění pobavit aneb „Pražský hrad je jen jeden, ale způsobů, jak jej prezentovat, je několik“.

Cílem tohoto semináře je zaměřit se na výše zmíněné aspekty v průvodcování buď poměrně často opomíjené, nebo naopak až přehnaně vyzdvihované.

Kvalitní průvodce by totiž neměl klienta zahrnout ani přílišným množstvím historických fakt, ani se ho snažit pouze lacině pobavit.

Profesionální a kvalifikovaný průvodce by tedy měl najít jakousi rovnováhu obojího, v níž je schopen edukace klienta na odborné úrovni, a to způsobem hodným řečníka, který je zároveň i mistrem v tvorbě inteligentního humoru.

Pro koho je kurz určen? Pro všechny, kteří již disponují některou z odborných kvalifikací v cestovním ruchu a mají buď krátkou nebo dlouholetou praxi s vykonáváním své profese v této oblasti, rovněž i pro ty, kteří se na svou dráhu v cestovním ruchu teprve připravují, tedy kteří jsou již účastníky některého z nabízených kurzů se zaměřením na cestovní ruch.

Seminář Prezentační a komunikativní dovednosti průvodce a umění pobavit se koná dne 31. března, 2., 7. a 9. dubna 2014 (pondělí a středa) od 17:00 do 20:00 hodin na adrese: TYRKYS, Na Moráni 5, 128 00 Praha 2.

Základní obsah semináře

  • filtrace informací, stanovení hranice mezi relevancí/irelevancí daného historického faktu s ohledem na jeho praktickou využitelnost a se zaměřením na schopnost tuto informaci předat v zábavné a snadno zapamatovatelné formě
  • připravit celkový výklad tak, aby obsahoval všechny náležité body, které jsou v přiměřeném zastoupení a které utváří celkový dojem z prezentace objektu či historické skutečnosti, tedy průvodce je jakýsi barman, jehož úkolem je namíchat informační koktejl z vhodných ingrediencí, který zároveň bude klientovi podávat i patřičným způsobem
  • důraz na prezentační dovednosti průvodce a jeho úlohy jakožto zprostředkovatele inteligentní zábavy a mezikulturní komunikace; zdokonalení prezentačních dovedností již u zkušených průvodců; u průvodců začátečníků pak důraz na osvojení si základních komunikativních dovedností a schopnost pracovat s trémou
  • důraz na skloubení lingvistických (jazykových) a suprasegmentálních (nejazykových) prvků v průvodcovském výkladu: intonace, modulace hlasu, dynamika řeči, úloha pauz, výslovnost; držení těla, proximika, kinesika, haptika, mimika, gestikulace, emoce

Metodika kurzu:

  • teoretická část kurzu bude podpořena praktickými výstupy jednak ze strany lektora, jednak ze strany jednotlivých účastníků – tzv. mock tour, tedy simulovaný průvodcovský výklad, jakási prohlídka nanečisto; každý z účastníků si tak vyzkouší obě role: průvodce a turisty
  • účastníci budou pracovat jednak ve skupinkách, jednak individuálně
  • díky celkově malému počtu účastníků kurzu bude kladen důraz především na jejich osobnostní prvky a posílení jejich individuality, neboť mottem tohoto kurzu přeci je „Pražský hrad je jen jeden, ale způsobů, jak jej prezentovat, je několik“; hlavním cílem kurzu je tedy především najít pro každého sobě vlastní způsob průvodcovského výkladu

Po skončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování.

Předášející: Bc. Aleš Houra, anglista, překladatel, tlumočník, lektor a průvodce

Cena: 2000 Kč obsahuje cenu vlastního semináře, osvědčení o absolvování.

Počet účastníků je omezen.

Více informací zde.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz

Hledání členů

Kalendář akcí

16. května 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři