Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha

Tisk Email

Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha se koná od 18. května do 30. června 2013 vždy v sobotu a neděli od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na adrese TYRKYS, Na Moráni 5, 128 00 Praha 2. Kurz zahrnuje 7 vycházek po Praze.

Kurz Průvodce cestovního ruchu, který obsahuje i výuku regionu Praha, je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je velmi kvalitní přípravou ke zkoušce PK průvodce, která je akreditována Ministerstvem pro místní rozvoj.

Chcete-li si udělat Kurz Průvodce cestovního ruchu i kurz pro region Praha, je tato forma pro Vás tou nejlepší možností. Ušetříte Váš čas i peníze.

Číslo rekvalifikace : MŠMTV ČR č.j. 6 690/11-24/279
Pracovní činnost: Průvodce cestovního ruchu, PK 65-021-N

ROZPIS VÝUKY:

Výuka se koná vždy v sobotu a v neděli v učebně Na Moráni 5, Praha 2 a zahrnuje
7 praktických prohlídek Prahy


18. května 2013
9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
19. května  2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
25. května  2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
26. května 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
1. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
2. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
8. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
9. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
15. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
16. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
22. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
23. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
29. června 2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
30. června  2013 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin.

Výukový program obsahuje následující tematické celky:

  • Znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu
  • Znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu
  • Využití znalostí zeměpisu České republiky
  • Využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů
  • Orientace v současném právním a politickém systému EU
  • Příprava nabídky a výkladu průvodce vedení skupiny a vlastní výklad turistům
  • Uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce
  • Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu
  • Kulturně historický místopis Prahy (Praha románská, gotická, renesanční,barokní, Praha 19. a 20.století, konkrétní pražské památky a turistické trasy)

Kurz obsahuje 240 vyučovacích hodin. Z toho se 112 vyučovacích hodin uskuteční formou prezenční výuky (vyučovací hodina 45 minut) a 132 hodin formou distanční výuky (samostudium). Teoretická výuka je doplněna 7 praktickými vycházkami.

Prezenční výuka je doplněna kvalitními studijními materiály na CD, stejně tak pro část samostudia obdržíte kvalitní studijní materiály na CD. V průběhu kurzu můžete zasílat své dotazy k výuce formou e-mailu nebo přes Facebook.

Po ukončení kurzu se přihlašujete ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu 65-021-N. Autorizovanou osobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu,s.r.o zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj). Máte-li zájem o získání osvědčení Průvodce pro region Praha, přihlašujete se ke zkoušce Průvodce pro region Praha (část výuky Kulturně historický místopis Prahy).

Rozsah oprávnění:

Zkouška PK "Průvodce cestovního ruchu", 65-021-N je nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu současně platné legislativy jednotlivých zemí EU (na konkrétní podmínky jednotlivých zemí je se vždy informovat).
S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu-to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí.

Také získáte odznak vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu "TOURIST GUIDE".

Zkouškou "Průvodce pro region Praha" prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy. Po úspěšném složení zkoušky dostáváte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce pro region Praha. Také získáte odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy a evidenčním číslem průvodce.

Odborní lektoři a metody výuky: v kurzu Vás budou učit naši odborní lektoři (většina našich pedagogů přednáší na vysokých školách), kteří mají vlastní bohaté zkušenosti jako průvodci. Získáte všechny potřebné informace, abyste se stali kvalifikovanými a turisty oblíbenými průvodci.

Přednášíme přístupnou a poutavou formou. U většiny přednášek je mluvené slovo lektora provázeno obrazovou projekcí. Díky zapojení sluchu i zraku je přednáška názornější, zajímavější a hlavně si více a lépe zapamatujete. Na teoretickou výuku v učebně navazuje výuka praktická. Osobně navštívíte nejvýznamnější pražské památky a seznámíte se s turistickými trasami v Praze.

Cena kurzu: 8 900 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a vstupné do památkových objektů při praktické výuce.

Cena kurzu nezahrnuje cenu odborné a jazykové zkoušky, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače.

Více informací ZDE.

TYRKYS, škola cestovního ruchu, s.r.o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2

Kontakt: 224 916 485, kurzy@tyrkys.cz

 

 

 

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři