Tisková Zpráva: Asociace cestovních kanceláří České republiky

Tisk Email

Na představenstvu Asociace cestovních kanceláří České republiky byla dne 10. února 2010 založena sekce Památek a významných turistických cílů. Členy sekce se mohou stát hrady, zámky, muzea, galerie, botanické a zoologické zahrady, skanzeny a další atraktivity cestovního ruchu vhodné pro rozvoj příjezdového (incomingového) a domácího cestovního ruchu v České republice.

Do činnosti sekce byli pozváni tito přidružení členové Asociace cestovních kanceláří: Botanická zahrada Liberec, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Muzeum hl. města Prahy, Muzeum Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových, Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci, Pražská informační služba a Ruční papírna velké Losiny.
Na březnovém zasedání představenstva ACK byli do činnosti sekce přizváni Botanická zahrada v Praze, Národní kulturní památka Vyšehrad, Čokoládový dům, Poštovní muzeum, Římskokatolická farnost Kutná Hora, Hornické muzeum v Příbrami.

Předsedkyní sekce se stala PhDr. Jolana Myslivcová, ředitelka TYRKYS, školy kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.

Cestovní kanceláře a cestovní agentury stále více vnímají výzvu našeho kulturního dědictví v celém širokém spektru památek a turistických cílů (památky UNESCO, církevní památky, technické památky, hrady, zámky, muzea, galerie a další).
Nejen Praha, ale každý region České republiky má dostatečný potenciál, aby oslovil cestovní ruch.

Z více než 40 tisíc kulturních památek v České republice je aktivně zapojeno do cestovního ruchu jen relativně malé množství. Značný potenciál zůstává na rozdíl od vyspělých turistických destinací Evropy pro cestovní ruch nepoužit a tak není využito ani jeho ekonomické zhodnocení.

Je dnešní velkou výzvou hledat tvůrčí rozvoj památkového fondu, aby se stal aktivní součástí incomingového i domácího cestovního ruchu. Zejména jde o udržení a zvýšení návštěvnosti České republiky a tím i památkových objektů.

Novým trendem je, že zahraniční i domácí klienty již klasické prohlídky objektů neuspokojují. Dokonce ani zápis na Seznam UNESCO není pro návštěvnost místa samospasitelný.

Návštěvníci touží především po zážitcích. Proto je třeba prohlídky zatraktivnit, vytvářet moderně pojaté interaktivní výstavní expozice doplněné o cizojazyčné komentáře (textové i slovní), pořádat v památkových objektech různé zajímavé akce, přizpůsobit dlouhé historické výklady zájmům zahraničních klientů, dokázat zaujmout rodiny s dětmi například aktivním zapojením děti do prožitků při prohlídce. Možností se tedy nabízí celá řada.

Někdy se jeví, že cestovní ruch a vazba na kulturní dědictví je v úvahách ekonomů velmi okrajovou oblastí. Avšak současná finanční krize nám dává velkou příležitost si uvědomit možnosti příjezdového i domácího cestovního ruchu a jejich dopad na naši ekonomiku.

Proto jsme si v sekci Památek a významných turistických cílů vytyčili za cíl propojit činnost cestovních kanceláří a agentur, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu a příjezdové turistice do České republiky a turistických cílů, které jsou atraktivní pro cestovní ruch.

Chceme nekonvenčně, neotřele a nápaditě propagovat jednotlivé členy sekce památek a jejich výjimečnost pro cestovní ruch. Vytváříme tak prostor pro inovaci v pojetí cestovního ruchu.

Zejména nám jde o to, aby klienti, kteří již Českou republiku v minulosti navštívili, měli důvod k opakované návštěvě a současně abychom kladně ovlivnili výběr destinace u klientů, kteří dosud o místě svého pobytu rozhodnuti nejsou.

Sekce připravila první prezentaci pro cestovní kanceláře, kde budou představeny nejvýznamnější výstavní projekty podzimu roku 2010  a zimy 2010/11, které pomohou obohatit programovou nabídku pro zahraniční i domácí návštěvníky Prahy a současně přilákat do Prahy více návštěvníků.

První projektem je výstava Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, která se bude konat v termínu od 4.11.2010 do  6.2.2011 v Domě U Kamenného zvonu.

Výstava se uskuteční při příležitosti sedmistého výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn po jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou (1.9.1310 ve Špýru, korunovace manželů 7.2.1311 v Praze).

Další výstavu pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu u příležitosti čtyřstého výročí narození Karla Škréty. Výstava Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo se uskuteční v termínu 24. 11. 2010 - 10. 4. 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu v Praze. Tato výstava bude vůbec nejrozsáhlejší přehlídkou tohoto významného umělce, zakladatele barokního malířství v Čechách.

Poslední představovaná výstava Pražské výletní restaurace se bude konat v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy v termínu od  22.9.2010 do 20.3.2011).

PhDr. Jolana Myslivcová, členka představenstva
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o
www.tyrkys.cz , tel 602 204 123Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři