Prohlášení ACK ČR k případu CK BG Travel

Tisk Email

Asociace cestovních kanceláří České republiky vyzývá pojišťovnu Generali, aby odškodnila klienty zkrachovalé CK BG Travel a vrátila tak cestující veřejnosti a pojištěným cestovním kancelářím potřebnou jistotu, kterou narušila prohlášením o tom, že klienti nebudou odškodněni.

Jakkoliv klienti cestovní kanceláře Marcela Pavelková BG Travel (dále jen „CK BG Travel“) byli podle našeho názoru evidentně poškozeni podvodným jednáním cestovní kanceláře, která vysoce překročila počet zájezdů uvedený v podnikatelském záměru i pojistce (deklarovala jen 40 osob!) a prodávala zájezdy, aniž měla finančně zajištěné služby, má vůči klientům odpovědnost i pojišťovna.

Podle sdělení pojišťovny Generali současně BG Travel přes několik urgencí nepředala pojišťovně upřesnění tržeb, přestože to byla její povinnost vyplývající z pojistné smlouvy i ze zákona č.159/1999 Sb. Podle §8 zákona č.159/1999 Sb. je pojišťovna povinna informovat MMR o všech skutečnostech, zejména o závažných nedostatcích ve finančním hospodaření cestovní kanceláře, pokud mohou vést k zániku pojištění. MMR v takovém případě podává podnět k pozastavení koncese. Pojišťovna Generali však v  tomto případě situaci podcenila a tuto oznamovací povinnost nesplnila, a proto podle názoru ACK ČR nese přinejmenším morální a pravděpodobně i faktickou odpovědnost za odškodnění klientů s tím, že zákon dává pojišťovně plné právo vymáhat vzniklou škodu na cestovní kanceláři.

Zákonem je stanoveno, co pojištění musí krýt.  Sjednání pojistné smlouvy je proto (na rozdíl od jiných typů pojištění) věcí obou stran a obě jsou za ně odpovědné: nejen cestovní kancelář, ale také pojišťovna. Není přípustné, aby se pojišťovna vyviňovala tím, že výše pojistné částky je pouze věcí cestovní kanceláře. V zákoně je výslovně uvedeno, že pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné.

           Viliam S i v e k
              předseda  
Asociace cestovních kanceláří ČR
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři