Novým předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR se stal Vladimír Dolejš

Tisk Email

(16. února 2017) Asociace cestovních kanceláří ČR po odstoupení z funkce tehdejšího předsedy uspořádala mimořádné Valné shromáždění ACK ČR, na kterém si členové do svého čela zvolili nového předsedu.

V čele Asociace tak nově stojí JUDr. Vladimír Dolejš z DC SERVICE s.r.o., který po deseti letech vystřídal Viliama Siveka. Nový předseda se chce zaměřit zejména na další rozvoj, ochranu a prosazování zájmů oboru cestovního ruchu jednotlivých cestovních kanceláří a agentur - členů ACK ČR.

Mezi prvními počiny, za kterými stojí, patří rozšíření nabídky výhodných vystavovatelských cen u domácích i zahraničních veletrhů cestovního ruchu či vznik nové, ambiciózní PR and marketing komise ACK ČR. Za další, velmi podstatnou část činnosti ACK ČR, považuje záštitu českých podnikatelů v cestovním ruchu v oblasti oborové legislativy a jejích novel, v současnosti zejména v předmětu  zabývající se současnou transpozicí evropské směrnice o cestovním ruchu do legislativy České republiky.

Vladimír Dolejš mimo jiné přímo po svém zvolení mimo jiné řekl: „ je třeba si uvědomit, že cestovní ruch přináší ročně České republice více než 100 miliard Kč příjmů do státního rozpočtu, podílí se tak cca 3% na HDP a přibližně 5% na celkové zaměstnanosti našeho státu. Jsem přesvědčen, že přestože to jsou slušná čísla, je potenciál oboru cestovního ruchu v tomto směru podstatně vyšší – pro srovnání např. v sousedním Rakousku se cestovní ruch podílí skoro 12% na HDP a skoro 13% na celkové zaměstnanosti. Je nasnadě, že budoucí hospodářský růst jednotlivých oborů lze v budoucnu očekávat právě a především v oblasti služeb. Je důležité, aby se cestovní ruch a s ním spojená široká oblast dalších služeb rozvíjela i v oblastech, kde je takový rozvoj slabý a tam, kde se tak doposud neděje. Stejně tak je důležitý rozvoj spolupráce v cestovním ruchu s ostatními státy.

Členská základna si dále jednomyslně zvolila za svou místopředsedkyni Lenku Vikovou z CANARIA TRAVEL, spol. s r.o. a za dalšího člena představenstva RNDr. Ladislava Havla z Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o. Valné Shromáždění taktéž schválilo kooptaci Mgr. Simony Fischerové z cestovní kanceláře FISCHER, a.s. a JUDr. Jana Koláčného z cestovní kanceláře Čedok a.s.   

-------  

Asociace cestovních kanceláří ČR

Asociace cestovních kanceláří České republiky je nejstarším dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR a k její členské základně patří více jak 280 subjektů.

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři