Lodní zájezdy jsou bezpečné

Tisk Email

Lodní zájezdy jsou bezpečné

Stanovisko ACK k havárii lodi Costa Concordia 

Asociace cestovních kanceláří velmi pečlivě sleduje případ havárie lodi Costa Concordia. Jde o velké neštěstí a ACK vyslovuje jménem všech členů  účast všem postiženým a dík všem, kteří se podíleli na záchraně a pomoci. 

ACK nechce předbíhat výsledky vyšetřování. Nicméně ze všech již zjištěných skutečností je zřejmé, že šlo o fatální lidské selhání, nikoliv o selhání tohoto způsobu dopravy. Lodní zájezdy jsou jedním z nejbezpečnějších způsobů cestování. Pro tuto branži platí velmi přísné mezinárodní předpisy ohledně bezpečnostních aspektů, a to jak pokud jde o technické normy, tak i o pravidla týkající se školení posádek. 

ACK je přesvědčena, že tato havárie přispěje k tomu, že lodní společnosti budou nyní věnovat tomuto aspektu mimořádně zvýšenou pozornost a budou zcela jistě pod ještě větším dohledem příslušných orgánů a kontrolních institucí v lodní dopravě.  Tragedie Costa Concordia nepochybně zvýší i osobní přístup a odpovědnost každého kapitána, každého důstojníka a člena lodní posádky, protože bude mít na paměti, kam až může zdánlivě drobné pochybení vést.  Takže paradoxně bude mít tato tragedie opačný výsledek – lodní cestování a především okružní plavby budou ještě mnohem bezpečnější, než byly doposud.

Jan Papež
místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy a tiskový mluvčí

jan.papez@ackcr.cz
603535989

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: