Konsensus ohledně Občanského zákoníku

Tisk Email

Tiskové prohlášení ACK ČR

Konsensus ohledně Občanského zákoníku

Na jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k Občanskému zákoníku - Díl 6 Zájezd, kterého se jako hosté účastnili představitelé ACK ČR a AČCKA, se podařilo dospět ke konsensu  v aplikaci práva EU ohledně  kompenzace za nemajetkovou újmu - populárně známou pod názvem "ztráta radosti z dovolené". Byla dohodnuta jiná formulace, která vyloučí přepjaté  představy veřejnosti a zamezí tak zbytečným reklamacím a sporům přičemž plně  zabezpečí žádoucí ochranu spotřebitele. 

Dne 22.9.2011 se sešli členové Ústavně právního výboru k projednání připomínek k některým kapitolám návrhu Občanského zákoníku, který prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením. Hlavním bodem jednání byl populární díl 6. - Zájezd.

Na ministerstvo spravedlnosti i na poslance se předtím obrátili zástupci cestovních kanceláří s odůvodněnými připomínkami k navrhovanému znění, a proto poslanci z ÚPV projevili vstřícnost a na své jednání přizvali představitele Asociace cestovních kanceláří České republiky a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, které dohromady sdružují více než 500 členů a reprezentují většinu českého trhu zájezdů.

Po delší debatě, při které zástupci cestovních kanceláří vysvětlovali důvody, proč pokládají některé formulace návrhu zákona za potenciální zdroj problémů v praxi a právní experti ministerstva i ústavně právního výboru vysvětlovali právní souvislosti včetně s ostatními kapitolami zákoníku, se podařilo u nejdůležitějších otázek najít takovou formulaci, která plně odpovídá úmyslům zákonodárců a současně eliminuje lavinu nedorozumění a neoprávněných stížností, které by původní emotivní dikce mohla způsobit.

Jak řekl předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Viliam Sivek: "Cestovní kanceláře mají zájem na ochraně spotřebitele a na seriózním poskytování služeb. Jsme rádi, že se podařilo najít formulaci, která nemá zavádějící citové zabarvení tak, jako je měla "ztráta radosti z dovolené". Populismus, který se kolem tohoto termínu rozpoutal, by totiž mohl poškodit nejen cestovní kanceláře, ale i samotné spotřebitele. Přemíra neoprávněných nároků by vedla buď ke zdražení zájezdů, aby bylo možno najmout síly na tuto zbytečnou agendu, nebo k tomu, že by cestovní kanceláře nestíhaly věnovat se oprávněným klientům."  

           Jan Papež                                                                                         22.9.2011
Místopředseda pro vnější vztahy

tel.241718646
     603535989

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři