ACK ČR k novému letovému řádu ČSA

Tisk Email

 

Tisková zpráva

Nový letový řád ČSA

Asociace cestovních kanceláří České republiky je velmi znepokojena způsobem, kterým národní dopravce ČSA realizuje svou politiku otevírání a rušení destinací.  Cestovní kanceláře a IATA agentury pociťují velmi citelně náhlé zvraty v destinační politice národního dopravce a vznikají jim i přímé ztráty, způsobené nečekaným rušením zavedených a dlouhodobě provozovaných linek.

Posledním krokem ČSA, kdy byly zrušeny linky do Athén, Larnaky  a dalších destinací, byla poškozena řada cestovních kanceláří, které již dlouho před koncem loňského roku vydaly své katalogy a začaly prodávat zájezdy do těchto destinací. Nyní musí cestovní kanceláře nejen vydat nové katalogy, najít jiného dopravce do těchto destinací, ale i vyřídit celou agendu spojenou se změnou cestovních smluv. Tím vznikají cestovním kancelářím velké ztráty, kterým mohl národní dopravce ČSA předejít včasným avízem svého plánu tyto destinace zrušit.

Podobné problémy vznikly i cestovním kancelářím a agenturám v rámci příjezdového cestovního ruchu. Například zrušením linek do Osla a Helsinek je velmi ohrožený příjezdový ruch ze Skandinávie. Cestovní kanceláře a agentury mají se svými zahraničními partnery dlouhodobé smlouvy, provedly rezervace v hotelech a jejich zahraniční partneři již investovali do marketingu. Všechny tyto investice jsou ohroženy a navíc musí cestovní kanceláře a agentury vydat další energii a peníze ve spojení s hledáním náhradního řešení.

Agentury prodávající letenky, sdružené do IATA sekce při Asociaci cestovních kanceláří České republiky obdržely od ČSA instrukce, podle kterých mají postupovat u prodaných a rezervovaných letenek na zrušené linky:

„Cestujícím z dotčených letů budou rezervace zrušeny bez náhrady. Informaci dostane každý agent běžnou zprávou v Queue, a je odpovědností agenta, který rezervaci vytvořil, cestujícího kontaktovat.“

Tímto pokynem přenesl národní dopravce veškerou odpovědnost a náklady spojené s komunikací s klienty na agentury. Agenturám tak vznikají vysoké náklady, které jdou zcela na vrub agentur a ČSA se na nich nijak nepodílí. 

Asociace cestovních kanceláří a agentur respektuje plné právo letecké společnosti ČSA tvořit svůj letový řád dle svých možností a dle rozhodnutí managementu ČSA. Je to plně v kompetenci letecké společnosti. Ovšem nemůžeme akceptovat a respektovat způsob, jakým se o změnách dozvídají obchodní partneři, a nemůžeme akceptovat, že ČSA činí změny ve svém letovém řádu bez ohledu na zavedené termíny přípravy katalogů a nabídek cestovních kanceláří. Členům Asociace cestovních kanceláří ČR tak vznikají vysoké ztráty a zároveň je tím ohrožena důvěryhodnost trhu.

Jan Papež

Místopředseda a tiskový mluvčí ACK ČR

Jan.papez@ackcr.cz

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři