ACK ČR a ČOI přispívají ke zvýšení ochrany klientů cestovních kanceláří

Tisk Email

 

Tisková zpráva
Asociace cestovních kanceláří České republiky

ACK ČR a ČOI přispívají ke zvýšení ochrany klientů cestovních kanceláří

19.2. vydala ČOI závěrečnou zprávu z kontrol za rok 2015. Zjištěné výsledky představují dobrou zprávu pro spotřebitele: většina nabídky je v pořádku a většina reklamací je řešena v souladu s předpisy.

Předseda ACK ČR Viliam Sivek, který před nedávnem jednal s ústředním ředitelem ČOI Ing. Mojmírem Bezecným, k tomu konstatoval: „ACK ČR pokládá za své poslání mj. kultivovat trh cestovního ruchu, radit snaživým a postihovat černé ovce a v tomto směru spolupracujeme i s ČOI. I proto víme, že dosažený výsledek kontrol patří mezioborově k těm nejlepším. Zveřejněná čísla je totiž třeba interpretovat v souvislostech:

ČOI provedla 310 kontrol CK a CA. Přitom ČOI obdržela přes 200 podání spotřebitelů. Řadu podání ohledně nekalého podnikání uplatnila v zájmu kultivace trhu i sama ACK ČR. ČOI je povinna podání prošetřit. Proto se většina kontrol logicky orientuje na subjekty, kde je podezření na pochybení a nejde o reprezentativní vzorek (při tak nízkém počtu by ani nebyl možný).“

Na trhu ČR bylo k 30.9.2015 podle ČSÚ na 8.500 CK + CA. Jestliže tedy bylo pochybení nalezeno jen u cca 30%  z účelově a ne reprezentativně vybraných CK a CA, je to pro spotřebitele vlastně velmi dobrá zpráva.

Ze zveřejněných výsledků bohužel nikdy není zřejmé, kolik ze zjištěných pochybení bylo závažných, respektive schopných poškodit spotřebitele a kolik spíše formálních.

Jan Papež k tomu dodává: „Dám příklad: jedna z kontrolovaných CK z nepozornosti uvedla na dvou různých místech svých obchodních podmínek různé lhůty pro uplatnění reklamace: na jednom místě ji uvedla tak, jak připouští nový občanský zákoník (bez zbytečného odkladu do 1 měsíce), zatímco na jiném místě CK ponechala informaci podle předchozích předpisů, tedy možnost uplatnit reklamaci do 3 měsíců. ČOI tak zjistila pochybení – ale zákazník byl de facto zvýhodněn, protože cestovní kancelář by musela uplatnit možnost výhodnější pro spotřebitele. Tak to totiž platí při spotřebitelských sporech.“

Faktem je, že některé CK stále ještě mají problém se správným zněním obchodních a zvláště reklamačních podmínek. Členové ACK jsou v tomto směru zvýhodněni, protože ACK ČR zpracovala pro své členy vzor, jak obchodní podmínky i reklamační řád zpracovat, co tam musí a naopak nesmí být, a tento vzor upravuje s každou novelizací předpisů.  Správně číst a interpretovat zákony totiž není snadné, zvláště pro menší firmy, které si nemohou dovolit platit vlastního právníka. Proto je členství v Asociaci výhodou jak pro cestovní kanceláře, tak i pro jejich klienty.

Jan Papež
místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy a tiskový mluvčí
jan.papez@ackcr.cz 
tel. 603 535 989

 

 

Hledání členů

Kalendář akcí

8. srpna 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

25. září 2019
Odborný seminář ACK ČR: Jak správně komunikovat a řešit krizové situace v cestovním ruchu
Přihláška zde.

15. října 2019
Odborný seminář ACK ČR: Jaké má CK právní možnosti při problémech s dopravou?
Přihláška zde.

19. listopadu 2019
Valné shromáždění ACK ČR
Přihláška zde.

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři