Spolupráce památek a turistických cílů s cestovními kancelářemi a agenturami

Tisk Email

Spolupráce památek a turistických cílů s cestovními kancelářemi a agenturami

Krátce před tím, než památkové objekty otevřou letní sezónu, uspořádala Asociace cestovních kanceláří České republiky seminář, který se zabýval otázkami spolupráce památkových objektů a významných turistických cílů s cestovními kancelářemi a agenturami. Vzhledem k závažnosti a šíři tématu nešlo jen o interní akci členů ACK ČR, ale o seminář pro všechny zainteresované subjekty. Ty členské mají totiž v ACK ČR možnost kontaktovat se v rámci sekce památek častěji – a zkušenosti za tři roky činnosti sekce ukazují, že je to oboustranně velmi přínosné. Tento seminář přesáhl obvyklý rámec – představoval formu vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu a byl podpořen agenturou CzechTourism. Všem účastníkům se tak dostalo nejen zajímavých a potřebných informací na místě samém, ale obdrželi i skripta a brožurku týkající se podnikání v oblasti cestovního ruchu, to vše zcela zdarma včetně pohoštění. Příhodnou kulisu vytvořila výzdoba Rytířského sálu hotelu Kampa v Praze, který byl zaplněn do posledního místečka.

alt

Hlavní slovo patřilo předsedkyni sekce památek ACK ČR PhDr. Jolaně Kopřiva Myslivcové. Její přehledné vystoupení, podávané nápaditou formou i jazykem, zahrnulo celou problematiku začlenění památkových objektů do cestovního ruchu, od počátečního představení jejich bohatství až po potřebu a metody marketingu, mají-li památky a jiné turistické cíle na trhu cestovního ruchu uspět. Pojednala o významu poznávacího cestovního ruchu v kontextu charakteru cestovního ruchu 21.století, kdy se změnily jak požadavky klientů, tak i charakter nabídky a metody oslovení zákazníků. Je třeba hledat tvůrčí rozvoj památkového fondu, aby se stal aktivní součástí incomingu i domácího cestovního ruchu. To vše je současně třeba skloubit s udržitelným rozvojem, tedy aby charakter cílů cestovního ruchu a zvlášť památek neutrpěl újmu a neztratil svou hodnotu ani ráz. Přitom hrají podstatnou roli návaznosti a souvislosti. Turista nepřijede kvůli izolované službě, ale za zážitkem, k němuž jsou ty služby potřeba. Probrala aktuální nákupní chování potenciálních klientů, metody oslovení i prodejních kanálů. V této souvislosti analyzovala i fenomén slevových portálů. Účastníci se dozvěděli, jak vytvářet produktové balíčky a hlavně – jaké jsou možnosti, výhody a nevýhody partnerství s cestovními kancelářemi a agenturami. Spolupráci nevnucovala – uváděla nejen silné, ale i slabé stránky – a hlavně jak spolupracovat, aby spolupráce mohla skutečně fungovat. Co cestovní kanceláře potřebují pokud jde o informovanost, cenovou tvorbu, toky peněz. Jak mohou památkové objekty a jiné turistické cíle (např. ZOO či botanické zahrady, tematické parky atp.) najít cestovní kanceláře ke spolupráci? Za tím účelem vznikla v ACK ČR před 3 lety sekce památek, ve které se mohou pod společnou střechou ACK ČR nejen vzájemně poznat a pohovořit, ale vyměnit si názory a zkušenosti a prodiskutovat pracovní postupy tak, aby vyhovovaly oběma stranám. Tato praxe se oboustranně osvědčila. ACK ČR pořádá pro své členy prezentace členských památkových apod. objektů, jakož i společné schůzky k vyjasnění požadavků např. na místní průvodce, na informace atp. Památky mohou samozřejmě vytvářet, nabízet a prodávat svůj produkt samy, bez cestovních kanceláří – v tom případě ale musí dát pozor, aby dodržely požadavky relevantních zákonů.

alt

Na tento obsáhlý výklad organicky navázalo shrnutí zásad zákona č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, a to jeho první části, která vymezuje oprávnění při podnikání v cestovním ruchu z hlediska organizování zájezdů a prodeje ostatních služeb a jejich kombinací. Výklad zákona shrnula Ing. Eva Mráčková. Definici toho, jaký produkt je zájezdem, což smí nabízet a prodávat výlučně koncesovaná cestovní kancelář, a co zájezdem není a tedy smí nabízet a prodávat cestovní agentura v rámci živnosti volné, rozdělila a ilustrovala na názorných příkladech, šitých na míru právě památkovým objektům. Každý účastník tak i bez jakékoliv znalosti ustanovení zákona v cestovním ruchu mohl rozumět a přímo poznat, odkud kam se obejde bez spolupráce s cestovní kanceláří – a kde už by byl za hranou zákona. Padla i stručná zmínka o možnosti, jak se stát cestovní kanceláří, respektive kde k tomu najít informace.

alt

O zájmu účastníků svědčila následná diskuse, ve které kromě konkrétních dotazů padaly i stesky na neoprávněné podnikání subjektů typu spolků a sportovních center – a na zodpovězení dotazů mimo oficiální fórum stála doslova fronta. Seminář potvrdil, jak jsou takové akce užitečné – a ACK ČR v nich bude pokračovat.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: