Muzeum hlavního města Prahy - červen 2012

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy Vás zve do svých prostor také v měsíci červnu - program naleznete níže.

MUZEUM HL. M. PRAHY

Ředitelství: Praha 1, Kožná 1, tel.: 224 227 490, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit v obou objektech muzea. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách. Každý první čtvrtek v měsíci v době od 9 do 14 hodin vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin.

9. 6. od 19 do 01 hodin proběhne Pražská muzejní noc, vstup do hlavní budovy na Florenci a Podskalské celnice na Výtoni zdarma. Doprovodné programy v hlavní budově: Výroba svítících ozdob – výtvarná dílna pro děti a rodiče (19 – 23.30 hod.), TATE IYUMNI – divadelní představení (každou hodinu, 20 – 23 hod.), Skautské století v obrazech – velkoplošné promítání na budovu muzea – multimediální koláž ze skautské činnosti (22 – 01 hod.). Po celý večer hraje Arturo Soriano Band.

STÁLÉ EXPOZICE

Praha v pravěku

Středověká Praha

Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)

Barokní Praha (1620–1784)

Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model Prahy vyrobený ručně

z papírové lepenky

3D kinovirtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterýneděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci

je nutná rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě

Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipovaná jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek

Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice.  

 VÝSTAVY

Trochu lepší svět – století skautingu 21. 3. – 24. 6. 2012

Výstava je pořádána v rámci širšího projektu, připraveného ke 100. výročí založení skautingu na území ČR. Představí Junáka jako pružnou a moderní organizaci, nabízející smysluplné využití volného času dětí, mládeže a mnoha dobrovolníků z řad dospělých.

Součástí výstavy jsou doprovodné programy pro návštěvníky všech věkových kategorií:

Ve pátek 1. 6. od 10 hod. Den dětí – Tvůj den ve skautu (hry a soutěže)

V úterý 5. 6. od 17.30 hod. Filmový večer

V úterý 19. 6. od 17.30 hod. Podvečerní setkání v muzeu (setkání s vnučkou A. B. Svojsíka – zakladatele skauta)

Vzpomínky na Olympii – Ekecheiria 8. 6. – 9. 9. 2012

Projekt připravilo sdružení Symposion v souvislosti s konáním Olympijských her v Londýně. Cílem je zdůraznit propojení sportovního soutěžení a kultury, tak jak bylo odedávna pěstováno antickém Řecku – umění ducha i těla – kalokagathia. Výstava představuje díla, jejichž vznik byl inspirován cestou skupiny umělců (Sozanský, Komárek, Vávra ad.) do olympijského Řecka.

Poprvé vystavujeme:

Jan Zachariáš Quast – Motýli zakletí v porcelánu 29. 5 – 26. 8. 2012

Výjimečné postavení mezi malíři porcelánu zaujímá Jan Zachariáš Quast (18141891). Jeho detailní malby rostlin nebo zvířat vynikají neobyčejnou přesností. Výstava představí i další Quastovy práce ze sbírek MMP.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Doprovodné programy k výstavě Trochu lepší svět – století skautingu

Na programy se objednávejte na e-mail: doprovodneprogramy@skaut.cz

Interaktivní programy

Na programy se objednávejte předem na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo

e-mailem: edu@muzeumprahy.cz

Domovní znamení

K čemu sloužila domovní znamení?
Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte u jednoho stolu

Jak se žilo pražským rodinám v renesanční a barokní době?

Vyber si řemeslo

Jak vypadala středověká Praha a jaká řemesla se provozovala? Přijďte si zahrát na řemeslníky.

Moje královská cesta

Kudy vedla Královská cesta? Dokážeš najít cestu v Langweilově modelu?

Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

Jaké byly okolnosti královského sňatku?

Na dvoře Rudolfa II.

Co znamenalo být umělcem na císařském dvoře Rudolfa II. a kdo byl Arcimboldo?

Multikulturní Praha za doby Karla IV.

Z jakých světových stran se dováželo zboží do Prahy za Karla IV.? Jak se žilo cizím národům v Praze?

Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny

Podrobné informace najdete na www.muzeumprahy.cz.

Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921

nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.

19. 6. – 22. 6. Škola mladých archeologů

Poznáte metody archeologického výzkumu, vyzkoušíte si dokumentaci nálezů, laboratorní ošetření i datování nálezů.

Multikulturní program

Na programy je nutné se předem objednat na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Žijí s námi, žijeme s nimi

Nepravidelné programy využitelné pro rámcově vzdělávací programy k průřezovému tématu multikulturní výchova.

Komentované prohlídky

Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na

e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku a středověku. Součástí programu jsou pracovní listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Archeologické programy pro děti a dospělé

23. 6. v 10 hodin. Škola mladých archeologů

Doprovodné programy k výstavě Trochu lepší svět – století skautingu

Objednávejte se na: doprovodneprogramy@skaut.cz

16. 6. od 10 hodin. Vytvoř si svůj příběh (tvorba komiksového leporela)

16. 6. ve 14 hodin. Stopařův průvodce po skautských stezkách (dramatickovýchovná dílna)

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek.

Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Akademie volného času

7. 6. od 16.30 hodin. Nostický palác a osudy šlechtické knihovny

Pražské čtvrti
14. 6. od 16.30 hodin. Modřany, Pomořany, Zbraslav, Lipenice

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833.

Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 50 Kč, školní skupiny 20 Kč (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let zdarma.

Sleva na vstupném v NKP Vyšehrad bude poskytnuta po předložení vstupenky z Podskalské celnice na Výtoni: základní 30 Kč, zlevněné 10 Kč, rodinné 50 Kč (týká se pouze Gotického sklepa a Kasemat).

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na e-mailu: edu@muzeumprahy.cz

Jak jsem „ploul” se strejdou Františkem

Jakým způsobem se plavilo dřevo po Vltavě? Co je houžev a poříz?

Plnou parou vpřed!

Jak se jmenoval první český parník? Odkud kam plul?

Když jsem šel přes „Podskal”

Jak se žilo lidem „od vody“? Kdo byl faktor, prkenář a co byla Fišpanka?

15. 6. v 11 hodin. Losování vstupenek z akce Pojeďte lodí

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).

Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v červnu v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin.

Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel. 224 312 012 nebo na e-mailu: vila.muller@muzeumprahy.cz. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky. Studijní a dokumentační středisko pro badatele – vstup po předběžné objednávce na tel. 233 085 305, příp. na e-mailu: vila.studium@muzeumprahy.cz

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři