Muzeum hl. m. Prahy - program na září 2012

Tisk Email

Muzeum hl. m. Prahy Vás zve do svých prostor, program na září 2012 naleznete zde:

MUZEUM HL. M. PRAHY

Ředitelství: Praha 1, Kožná 1, tel.: 224 227 490, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit v obou objektech muzea. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách. Každý první čtvrtek v měsíci v době od 9 do 14 hodin vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin.

8. 9. Dny evropského dědictví (EHD)  –  v rámci oslav vstup do hlavní budovy na Florenci, do Podskalské celnice na Výtoni a do zámku Ctěnice zdarma.

STÁLÉ EXPOZICE

Praha v pravěku

Středověká Praha

Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)

Barokní Praha (1620–1784)

Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model Prahy vyrobený ručně

z papírové lepenky

3D kinovirtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterýneděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci

je nutná rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě

Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipovaná jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek

Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice.  

VÝSTAVY

Vzpomínky na Olympii – Ekecheiriá  8. 6. – 9. 9. 2012

Projekt připravilo sdružení Symposion v souvislosti s konáním Olympijských her v Londýně. Výstava představuje díla, jejichž vznik byl inspirován cestou skupiny umělců (Sozanský, Komárek, Vávra ad.) do olympijského Řecka.

Staletí pod vodou. Juditin a Karlův most  18. 7. – 4. 11. 2012

Výstava představuje nejnovější poznatky o Juditině a Karlově mostě získané prací archeologů a stavebních historiků během opravy mostu a při potápěčském průzkumu vltavského dna.

Poprvé vystavujeme (minivýstava)

Ukřižování – metody restaurování 27. 8. – 28. 10. 2012

Deskový obraz Ukřižovaný s Pannou Marií a Janem Evangelistou (2. pol. 15. stol., anonymní mistr) byl v loňském roce podroben náročnému restaurátorskému zásahu. Výstava seznamuje s výsledným dílem, ale i s procesem jeho restaurování.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Na programy se objednávejte předem na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo e-mailem: edu@muzeumprahy.cz

Interaktivní programy:

Domovní znamení

K čemu sloužila domovní znamení?
Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte u jednoho stolu

Jak se žilo pražským rodinám v renesanční a barokní době?

Vyber si řemeslo

Jak vypadala středověká Praha a jaká řemesla se provozovala? Přijďte si zahrát na řemeslníky.

Moje královská cesta

Kudy vedla Královská cesta? Dokážeš najít cestu v Langweilově modelu?

Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

Jaké byly okolnosti královského sňatku?

Na dvoře Rudolfa II.

Co znamenalo být umělcem na císařském dvoře Rudolfa II. a kdo byl Arcimboldo?

Multikulturní Praha za doby Karla IV.

Z jakých světových stran se dováželo zboží do Prahy za Karla IV.? Jak se žilo cizím národům v Praze?

Z deníků 1948 – 1953

Výukový program o složité době 50. let. Skrze vlastní zážitky a vstupy do rolí budou mít studenti možnost lépe pochopit historický kontext doby.

Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny

Podrobné informace najdete na www.muzeumprahy.cz.

Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921

nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.

18. 9. – 21. 9. Škola mladých archeologů

Poznáte metody archeologického výzkumu, vyzkoušíte si dokumentaci nálezů, laboratorní ošetření i datování nálezů.

Multikulturní program

Na programy je nutné se předem objednat na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Žijí s námi, žijeme s nimi

Nepravidelné programy využitelné pro rámcově vzdělávací programy k průřezovému tématu multikulturní výchova.

Komentované prohlídky

Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na

e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku a středověku. Součástí programu jsou pracovní listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Archeologické programy pro děti a dospělé

22. 9. v 10 hodin. Škola mladých archeologů

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek.

Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich – skupina A

6. 9. Nosticové

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich – skupina B

27. 9. Nosticové

Cyklus Výtvarné umění v dějinách
20. 9. Umění časné doby dějinné

Program Klubu přátel muzea

12. 9. Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité?

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833.

Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 50 Kč, školní skupiny 20 Kč (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let zdarma.

Sleva na vstupném v NKP Vyšehrad bude poskytnuta po předložení vstupenky z Podskalské celnice na Výtoni: základní 30 Kč, zlevněné 10 Kč, rodinné 50 Kč (týká se pouze Gotického sklepa a Kasemat).

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Na programy se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na e-mailu: edu@muzeumprahy.cz

Interaktivní programy:

Jak jsem „ploul“ se strejdou Františkem

Plnou parou vpřed!

Když jsem šel přes „Podskal“

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).

Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v září v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin.

Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel. 224 312 012 nebo na e-mailu: vila.muller@muzeumprahy.cz. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky. Studijní a dokumentační středisko pro badatele – vstup po předběžné objednávce na tel. 233 085 305, příp. na e-mailu: vila.studium@muzeumprahy.cz

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Od 1. 7. 2012 spravuje i provozuje Muzeum hlavního města Prahy

Praha 9 Vinoř, Bohdanečská 1, tel. 286 853 385

V areálu působí Jezdecká společnost – Zámecké zahradnictví a Zámecký hotel Ctěnice.

Spojení: metro C - Letňany; bus 302, st. Ctěnice, nebo st. Vinořský hřbitov a dále pěší procházkou přes lesopark po žluté turistické značce. Rozsáhlý zámecký areál, přístupný veřejnosti po generální rekonstrukci, je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí na území Velké Prahy. Současná podoba zámku je barokní, ale pod dnešní fasádou je zachována gotická vodní tvrz se vstupní věžovitou branou. Několikaleté restaurační práce odhalily v interiéru fresky z různých období výstavby. Součástí areálu je rekonstruovaný rozsáhlý park.

Otevřeno: výstavy a expozice denně mimo pondělí 10 –18 hodin, park je přístupný denně.

Vstupné na výstavy: 26. 8.– 22. 9. 2012: základní 80 Kč, snížené (studenti, senioři) 40 Kč, rodinné 160 Kč, školní skupiny 20 Kč (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let a invalidé zdarma. Od 23. 9. 2012: základní 100 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, školní skupiny 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let a invalidé zdarma.

Společná vstupenka do hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské celnice na Výtoni a do zámku Ctěnice: základní 140 Kč, snížená 70 Kč, rodinná 230 Kč - lze zakoupit ve všech objektech muzea.

ZÁMEK VÝSTAVY

Šárka Váchová – Chaloupka na vršku 26. 8. 2012 – 3. 2. 2013

Výstava známé výtvarnice Šárky Váchové navazující na stejnojmenný cyklus úspěšných večerníčků.

Světové dědictví v hloubkách země 1. 9. – 4. 11. 2012

Výstava pořádaná ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Správou jeskyní ČR v rámci akce „Dny jeskyní v Praze“.

ŠPEJCHAR VÝSTAVNÍ SÁL

Stanislav Holý, Krajina her. Od Studia Kamarád ke Krajině her aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi  23. 9. 2012 – 27. 1. 2013

Výstava provede děti i jejich rodiče bohatým fantaskním světem známého výtvarníka Stanislava Holého.

PROGRAM

1. 9. od 11 hodin. Jezdecký den pro děti a mládež

2. 9. od 14 hodin. Dožínky 2012

23. 9. Jablkobraní 2012

 

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři