Muzeum hl. m. Prahy - Program na duben 2012

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy Vás zve do svých prostor v dubnu 2012. Bližší program naleznete níže:

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA (Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951)

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit v obou objektech muzea. Každý první čtvrtek v měsíci v době od 9 do 14 hodin vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách.

STÁLÉ EXPOZICE

Praha v pravěku

Středověká Praha

Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)

Barokní Praha (1620–1784)

Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky

3D kinovirtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterýneděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci

je nutná rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě

Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipovaná jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek

Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice. 

VÝSTAVY

Praha a její dcery 5. 10. 2011–13. 5. 2012   PRODLOUŽENO

Výstava je pokusem přiblížit pražské dějiny prostřednictvím osudů jejích obyvatelek. Na výstavě se divák setkává nejen s významnými ženami, spojenými s životem a historií Prahy,

ale také má možnost nahlédnout do života dnes bezejmenných obyvatelek pražského prostoru od pravěku po dnešek.

V sobotu 14. 4. 2012 od 10.00 do 16.30 hodin se koná seminář Ženství a mužství v současném světě.

Spolupráce Muzea hl. m. Prahy s Městskými divadly pražskými a s kinem MAT v rámci projektu Praha a její dcery.

Více na: http://www.muzeumprahy.cz/content/files/programy.pdf

Se vstupenkou z Muzea hl. m. Prahy dostanete slevu 50% na vybraná představení MDP v termínu od 19. 1. do 30. 6. 2012, více na www.mestskadivadlaprazska.cz a vstupenku za 50 Kč do kina MAT na projekce v rámci přehlídky filmů významných českých režisérek s názvem „Místa, vztahy, lidé“ v termínu od 6. 2. do 16. 4. 2012 (každé pondělí od 20,30 hodin). Více na www.mat.cz

Po předložení vstupenky z MDP nebo z kina MAT získáte vstupenku do Muzea hl. m. Prahy se slevou 50%.

Spolupráce s Městskou knihovnou v Praze www.dceryprahy.cz

Trochu lepší svět – století skautingu 21. 3.– 24. 6. 2012

Výstava je pořádána v rámci širšího projektu, připraveného ke 100. výročí založení skautingu na území ČR. Představí Junáka jako pružnou a moderní organizaci, nabízející smysluplné využití volného času dětí, mládeže a mnoha dobrovolníků z řad dospělých.

Součástí výstavy jsou doprovodné programy pro návštěvníky všech věkových kategorií:

V úterý 3. 4. v 17.30 hod. Rychlé šípy v Praze. Představení hry na motivy románů Jaroslava Foglara.

V sobotu 14. 4. od 14 hod. Prezentace k vydání skautské mince (Evropská numismatická asociace)

Ve středu 18. 4. v 17.30 hod. Století skautingu aneb co se do knihy nevešlo (setkání s autory knihy Skautské století)

V sobotu 21. 4. od 10 hod. Vytvoř si svůj příběh (Dílna pro rodiče s dětmi, Tvorba komiksového leporela)

V úterý 24. 4. ve 12 hod.  Skautský den století. (Workshopy na téma Náhledy do minulosti)

Poprvé vystavujeme: Stříbrný poklad 28. 2.– 27. 5. 2012

Muzeum hlavního města Prahy získalo do svých sbírek rozhodnutím Rady hlavního města Prahy ze dne 7. února 2012 tzv. stříbrný poklad. Návštěvníkům prozatím představujeme  pouze malou část tohoto pokladu: poháry, pudřenky, flakony, tabatěrky, kabelky a řadu dalších předmětů včetně výrobního materiálu.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Doprovodné programy k výstavě Trochu lepší svět – století skautingu

Na programy se objednávejte na e-mail: doprovodneprogramy@skaut.cz

Interaktivní programy

Na programy se objednávejte předem na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo e-mailem: edu@muzeumprahy.cz

Domovní znamení

Interaktivní prohlídka muzejních expozic se zaměřením na domovní znamení.
Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte u jednoho stolu

Jak se žilo pražským rodinám a jejich dětem v renesanční a barokní době? Součástí projektu jsou pracovní listy.

Vyber si řemeslo

Přijďte do muzea pro děti a zahrajte si s námi na řemeslníky.

Moje královská cesta                     

Kudy vedla královská cesta? Program rozvíjející pozorovací a prostorové schopnosti dětí.

Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

Děti se seznámí s historií doby, vyzkoušejí si roli princezny a prince a zjistí okolnosti tohoto královského sňatku.

Na dvoře Rudolfa II.

Zjistěte, co znamenalo být umělcem na císařském dvoře Rudolfa II. a kdo byl Arcimboldo.

Multikulturní Praha za doby Karla IV.

Dramatická dílna, kde děti prozkoumají život v Praze za doby Karla IV.

Jak jsem „ploul” se strejdou Františkem

Interaktivní program v Podskalské celnici na Výtoni se zaměřením na historii plavení dřeva.

Plnou parou vpřed!

V interaktivním programu v Podskalské celnici na Výtoni se seznámíte se zákonitostmi paroplavby na řekách Vltavě a Labi.

Když jsem šel přes „Podskal”

Jak se žilo lidem „od vody“ v Praze minulého století? Kdo byl faktor, prkenář a co byla Fišpanka? Co děti? Měly si kde hrát?

Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny

Podrobné informace najdete na www.muzeumprahy.cz.

Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921 nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.

24. 4. – 27. 4. Oděv našich předků

Děti se seznámí se zpracováním látek v pravěku, naučí se upříst nit a vyzkouší si tkaní.

Multikulturní program

Na programy je nutné se předem objednat na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Žijí s námi, žijeme s nimi

Nepravidelné programy využitelné pro rámcově vzdělávací programy k průřezovému tématu multikulturní výchova.

Komentované prohlídky

Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na

e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku a středověku. Součástí programu jsou pracovní listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

23. 3. – 11. 4. Pražské hravé velikonoce  pořádá MMP ve spolupráci s NZM. Součástí projektu je soutěž žáků ZŠ O nejhezčí velikonoční kraslici. Více informací na: www.muzeumprahy.cz

Archeologické programy pro děti a dospělé

28. 4. v 10 hodin. Oděv našich předků

Doprovodné programy k výstavě Trochu lepší svět – století skautingu

14. 4. a 21. 4. ve 14 hodin. Stopařův průvodce po skautských stezkách.

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek.

Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich

5. 4. Nostický palác a osudy šlechtické knihovny

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich – skupina B

26. 4. Nostický palác a osudy šlechtické knihovny

Pražské čtvrti
12. 4. Uhříněves, Pitkovice, Hájek, Kralovice, Nedvězí, Kolovraty, Benice

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833.

Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 50 Kč, školní skupiny 20 Kč (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let zdarma.

Od 1. 4. poskytujeme na Výtoni slevu 50% na vstupném po předložení vstupenky z Vyšehradu. Po předložení vstupenky z Výtoně bude poskytnuta 50% sleva na jednu z expozic na Vyšehradě.

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870–1933).

Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v dubnu v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin.

Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel. 224 312 012 nebo na e-mailu: vila.muller@muzeumprahy.cz. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky. Studijní a dokumentační středisko pro badatele: vstup je možný denně, avšak pouze po předběžné objednávce na tel. 233 085 305, příp. na e-mailu: vila.studium@muzeumprahy.cz

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: