DUBEN 2013 v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře

Tisk Email

Po zimní přestávce otevírá České muzeum stříbra, p.o. opět své brány. Provoz bude zahájen od 1. dubna v objektech Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům. S novou turistickou sezónou nabídne muzeum i novou část expozice v Kamenném domě, která ponese název: „Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století“. Jak již název napovídá, bude zaměřena právě na místní spolky a osobnosti, které udávaly kulturní a společenský rytmus města.

Tradičně muzeum připravilo pro návštěvníky výstavy a akce s tématem roku : „Návraty do Kutné Hory 19. století“. O vzkříšení zašlé slávy Kutné Hory se kolem poloviny 19. století pokoušely nejrůznější místní spolky v čele s řadou kutnohorských předních osobností. A právě toto zajímavé historické období připomene České muzeum stříbra v letošním roce 2013 svými aktivitami.

HRÁDEK:

Duben otevřeno Út - Ne 9.00 - 17.00

Prohlídky stálé expozice:

I. okruh „Město stříbra“:geologický vývoj kutnohorského regionu a s historie Kutné Hory.  Vstupné:  plné 70,- Kč,  děti, studenti, senioři 40,- Kč.

Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu.

Vstupné zahrnuje i  návštěvu právě probíhajících výstav ve výstavních sálech Hrádku.

2. okruh - Cesta stříbra (sklepní prostory Hrádku, parcely kolem Hrádku velký těžní stroj trejv, autentické středověké důlní dílo, havířská osada s hutí, Verk mincovna):

Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob v jedné skupině, proto je nutná rezervace. Návštěva středověkého dolu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií, zdravotně postižené, kardiaky a těhotné ženy. Děti v doprovodu rodičů mají vstup povolen od 7 let, hromadné  dětské výpravy až od 10 let.

Prohlídka 2. okruhu ,, Cesta stříbra“ s průvodcem trvá 1,5 hodiny.

Vstupné:  dospělí 120,- Kč,  děti, studenti, senioři 80,- Kč.

Vstupné zahrnuje i  návštěvu právě probíhající výstavy ve výstavní síni Hrádku.

Za zvýhodněnou cenu je možné navštívit oba okruhy společně:

dospělí 140,- Kč         děti, studenti, senioři  90,- Kč

Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny.

Za rezervaci  prohlídkového  času pro 1 skupinu  (max. 25 osob) je účtován manipulační poplatek  ve výši 50,- Kč.

Poskytuje-li průvodce cizojazyčný výklad, je k  základnímu vstupnému pro osobu  účtován poplatek  20,- Kč.

Výstava:

1. 4. -  2.6. -  „Kutná Hora v obrazech“ (Výstava tvořena ze sbírek ČMS přiblíží vzhled města před obnovou jeho nejkrásnějších stavebních památek např. chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dům, atd.)

Komentované prohlídky pro školy:

Hrádek 1. prohlídkový okruh „Město stříbra“: Život ve středověké Kutné Hoře. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  45- 60 min. Pro ZŠ i SŠ. Vstupné 10,- Kč. Zajišťuje Mgr. Kateřina Vavrušková (historik, muzejní pedagog, PR pracovník) kontakt: e-mail: vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325

KAMENNÝ DŮM

Duben otevřeno Út - Ne 9.00 - 17.00

Prohlídky stálých expozic:

I. Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. - 19. století“II. expozice „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“, které představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města. Prohlídka expozice je spojena s právě probíhající sezónní výstavou.

Vstupné: I. okruh: plné 50,- Kč, snížené  30,- Kč,  II. okruh plné 40,- ; snížené 20,- Kč

Poskytuje-li průvodce cizojazyčný výklad, je k  základnímu vstupnému pro osobu  účtován poplatek  10,- Kč.

Celoroční výstava

1. 4. - 30. 11. - „Pivovary na Kutnohorsku“ Výstava bude věnována především zdejšímu intenzivnímu rozvoji pivovarnictví od 19. do poloviny 20. století.  Výstavu bude provázet řada interaktivních programů pro školy i dospělé. Pro ZŠ program: „Putování za zlatým mokem“. Pro širší veřejnost proběhnou ukázky vaření piva podle technologií a receptur 16. století s ochutnávkou.

Vstupné na výstavu: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč

18. 4. Mezinárodní den památek a historických sídel - snížené vstupné do stálé expozice - „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“  včetně výstavy „Pivovary na Kutnohorsku“ v 10.00 a ve 14.00 hod. Komentované prohlídky s autorem expozice Bc. Josefem Kremlou. Vstupné dospělí 20, - Kč, děti, studenti, senioři 10, - Kč.

Komentované prohlídky pro školy – celoroční nabídka:

Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory. Návaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  30- 45 min. Vstupné 10,- Kč. Zajišťuje Bc. Josef Kremla (historik, archivář ČMS), kontakt: e-mail: kremla@cms-kh.cz, tel. 327 512 159 linka 30, mob. 608 450 592

TYLŮV DŮM – Duben otevřeno Út- So 10.00 – 16.00

Prohlídky stálých expozic:

Stálá expozice „Život a dílo J.K.Tyla“ a 2. stálá expozice - „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“, která seznamuje s nejdůležitějšími objevy speologického průzkumu Kutné Hory v posledních dvou desetiletích.

Vstupné - expozice:  dospělí: 10,- Kč,   děti, studenti, senioři: 5,- Kč

Vstupné - expozice a sezónní výstava:  dospělí 20,- Kč,   děti, senioři 10,- Kč

Výstava: 1. 4. -  1.6. - „Móda 19. století“ V posledních letech se muzeum soustředilo na intenzivní restaurování svého sbírkového fondu. Mezi zachráněnými předměty byla i řada dámských šatů, pánských obleků nebo jejich částí a drobných módních doplňků.  Tyto exponáty se stanou základem výstavy v rodném domě J. K. Tyla s názvem „Móda 19. století“ (duben až červen). Perlou mezi vystavenými exponáty budou např. i svatební šaty Jiřiny Brouskové, rozené Zachové (dcery architekta a ředitele zdejších c.k. reálných škol), ve kterých se 12. května roku 1888 vdávala v kostele sv. Jakuba.  Výstavu provází interaktivní program pro MŠ, ZŠ a SŠ - „Šaty dělají člověka“.

Vstupné na výstavu: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč

18. 4. Mezinárodní den památek a historických sídel - symbolické vstupné  1,- Kč do stálých expozic včetně výstavy.

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Českého muzea stříbra.

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

Hlavní mediální partneři: