České muzeum stříbra - květnové akce

Tisk Email

České muzeum stříbra Vás zve na své květnové akce:

ČMS- HRÁDEK , STŘÍBRNÝ DŮL

Stálé expozice  v dubnu otevřeny Út – Ne od 9.00 do 18.00

1. okruh – Město stříbra (přízemí a 1. patro Hrádku) – historie Kutné Hory od jejího založení až po 16. století – geologie, archeologie, historie a numismatika

Vstupné:  plné 70,- Kč,       děti, studenti, senioři 40,- Kč.   

Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu.

Vstupné zahrnuje i  návštěvu právě probíhajících výstav ve výstavních sálech Hrádku.

2. okruh – Cesta stříbra (sklepní prostory Hrádku, parcely kolem Hrádku středověká technologie dobývání a zpracování stříbrné rudy včetně návštěvy původního středověkého dolu. Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob v jedné skupině, proto je nutná rezervace. Návštěva středověkého dolu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií, zdravotně postižené, kardiaky a těhotné ženy. Děti v doprovodu rodičů mají vstup povolen od 7 let, hromadné  dětské výpravy až od 10 let.

Prohlídka 2. okruhu ,, Cesta stříbra“ s průvodcem trvá 1,5 hodiny.

Vstupné:  dospělí 120,- Kč,       děti, studenti, senioři 80,- Kč.

Vstupné zahrnuje i  návštěvu právě probíhající výstavy ve výstavní síni Hrádku.

Za zvýhodněnou cenu je možné navštívit oba okruhy společně:

dospělí 140,- Kč           děti, studenti, senioři  90,- Kč

Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny.

Za rezervaci  prohlídkového  času pro 1 skupinu  (max. 25 osob) je účtován manipulační poplatek  ve výši 50,- Kč.

Poskytuje-li hromadné skupině průvodce cizojazyčný výklad, je k  základnímu vstupnému pro skupinu  účtován poplatek  400,- Kč. Poslední prohlídka 1. okruhu začíná 1 hodinu  a  2. okruhu 1,5 hodiny před koncem otevírací doby.

Výstava :  4. 4. - 10. 6.  Jan Steiner „ Obrazy, kresby, kompozice“

hodovní sál v 1.patře:

19. 5. - 30. 9. „ Z pokladů Národního muzea v Praze: Sochařství v jagellonských Čechách“ Doprovodná výstava mezinárodního  projektu „Europa Jagellonica“

sály  v 1. patře příslušné do I. okruhu

19. 5. - 30. 11. „Vladislav Jagellonský a Kutná Hora“

Rozšířená expozice I. okruhu - Město stříbra  (doplňující součást mezinárodního projektu Europa Jagellonica a cyklu Hudba v Kutné Hoře za doby jagellonské)

ČMS - KAMENNÝ DŮM

Stálé expozice  v dubnu otevřeny Út – Ne od 9.00 do 18.00

Kamenný dům byl postaven na předhusitských základech, náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury. V letech 1487 – 1515 byl dům přestavěn  a v roce 1490 získal reliéfní výzdobu štítu od známého kamenického mistra Brikcího z Vratislavi. Dnes jsou v Kamenném domě dvě stálé expozice Českého muzea stříbra. První nese název Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a  druhá expozice „Lapidárium“, která představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.

Vstupné: I. okruh:     dospělí 50,- Kč      děti, studenti, senioři 30,- Kč

                II. okruh:    dospělí 40,- Kč      děti, studenti, senioři 20,- Kč

celoroční výstava -  1. 4. - 30. 11. “Z dějin školství kutnohorského“.

Výstava představí historii školství v Kutné Hoře od středověkých počátků města a jeho farních škol, přes školy městské, příchod  učitelských řádů, rozvoj a výstavbu  nových škol na přelomu 19. a 20. století.

Výstava bude doplněna interaktivním programem.

18. 5. VIII. Muzejní noc (Mezinárodní den muzeí)
20.00 – 24.00 - za zvýhodněné vstupné zpřístupněny stálé expozice s právě probíhající výstavou (prohlídka  doplněna zábavným programem)

ČMS - TYLŮV DŮM

Stálé expozice  v dubnu otevřeny Út – So,  10.00 – 16.00.

Rodný dům Josefa Kajetána Tyla nesl kdysi název „Dům u zlatého hřebene“, z původní podoby se zachovaly pouze gotické základy.  Dnešní podoba domu vznikla po velkém požáru Kutné Hory v roce 1823. Na průčelí domu je od roku 1862 instalován medailónový reliéf Tylova poprsí, připomínající, že se zde 4. února 1808 narodil Josef Kajetán Tyl, spisovatel, dramatik a tvůrce textu české národní hymny „Kde domov můj“. Této významné osobnosti je věnována i zdejší stálá expozice „Život a dílo J. K. Tyla“. Od roku 2009 byla zde otevřena  další stálá expozice - "Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum".

Vstupné  – expozice:  dospělí: 10,- Kč,      děti, studenti, senioři: 5,- Kč

Vstupné  – expozice a sezónní výstava:  dospělí 20,- Kč,      děti, senioři 10,- Kč

 

 

 

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři