Česká paměť - Role míst paměti při vytváření obrazu národa

Tisk Email

Česká paměť - Role míst paměti při vytváření obrazu národa - Vědecká konference pořádaná Památníkem Lidice ve spolupráci s Goethe Institutem Praha se bude konat 4. a 5. února 2013.

Termín konání:
4. února 2013, začátek v 19:00, Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 11000 Praha 1
5. února 2013, začátek v 9:30, Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice

Záměrem konference pořádané Památníkem Lidice je akcentovat problematiku paměťových institucí, jejichž náplň se vztahuje k soudobým dějinám, jejich funkci a roli ve společnosti.

Paměťové instituce v současnosti stojí před úkolem, jakým způsobem naplnit svoje poslání v obsahové rovině a jak zodpovědně a především v dlouhodobém měřítku přistupovat ke zprostředkování nedávné národní historie. Usnesení vlády v letech 1998–2009, které bylo od roku 2000 realizováno programem Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii lze považovat za jistý impulz k zachování fyzické podstaty míst paměti národa. Ten zahrnul místa pečující o paměť na období od vzniku Československa po konec komunistického režimu. Tím dal stát najevo zájem o svůj podíl na utváření paměti národa, směřování jednotlivých institucí pak nechal na nich samotných.

Tento diskurz nyní otevíráme a domníváme se, že se na něm musí podstatnou měrou podílet i odborná veřejnost a svým pohledem přinést impulzy k budoucímu způsobu a významu uchovávání historické paměti.

S úvodní přednáškou vystoupí v Goethe-Institutu prof. Martin Sabrow, ředitel Centra pro výzkum soudobé historie v Postupimi a od roku 2009 profesor soudobých dějin na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Bude se zabývat tématem míst paměti, a jakým způsobem si současnost přivlastňuje historii.

Konferenční jednání druhý den v Památníku Lidice otevře prof. Miroslav Hroch s přednáškou Problematika tzv. paměti v kontextu historického vědomí národní pospolitosti.

Další program bude rozdělen do tří tematických bloků, v jejichž rámci budou prezentovány jak teoretické, tak praktické otázky.

1. Jaké jsou základy moderních národních dějin a s čím se dnes identifikujeme?
V první části bude dán prostor období formování českého národa, jež představuje neodmyslitelný první krok pro současné uvažování nad rolí českých národních dějin v současném společenském a politickém životě naší společnosti. (Přednášející: Prof. Dr. Miloš Řezník, PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., Mgr. Michal Frankl, Ph.D., Tomáš Sniegon, Ph.D., PhDr. Jiří Křesťan, CSc.)

2. Politická instrumentalizace pojmu národ, politika paměti
Na jedné straně existují nároky politických a zájmových subjektů, na straně druhé opodstatněný zájem široké veřejnosti. Ve druhém bloku zazní příspěvky, které se zaměří nejen na předlistopadový, ale i polistopadový politický názorový vývoj v souvislosti s místy paměti – jejich rolemi, funkcemi a využitím. (Přednášející: Prof. Michael Kraus, Bc. Čeněk Pýcha, Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., Prof. Pavel Barša, Ph.D.)

3. Prezentace moderních národních dějin – pamětní místa a „obraz národa“
Památníky, muzea a další paměťové instituce představují klíčovou součást prezentace národních dějin. Ve třetí části zazní příspěvky, které naznačí možnosti vyvážené prezentace dramatických historických událostí 20. století a které prezentují názory na to, jaká by měla být obsahová náplň činnosti těchto institucí ve vztahu k veřejnosti. (Přednášející: Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D., PhDr. Ivan Malý, Mgr. Jakub Jareš, Mgr. Tomáš Dvořák.)

Podrobný program viz www.lidice-memorial v sekci Aktuálně.

Důležité informace pro návštěvníky:
Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 11000 Praha 1, tel. 221 962 111
Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel.: 312 253 063
MHD: odjezdy autobusů č. 56 z Prahy směr Kladno – z konečné stanice metra A Dejvická – proti hotelu Diplomat
Parkování u Lidické galerie: parkování na vyhrazeném parkovišti u budovy Lidické galerie
Kontakty:
Mgr. Luba Hédlová, kurátorka Lidické sbírky, tel.: 734 373 075, e-mail: hedlova@lidice-memorial.cz
PhDr. Radka Šustrová, historička Památníku Lidice, tel.: 312 253 063, e-mail: sustrova@lidice-memorial.cz

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři