Změny v odpovědnosti CK

Tisk Email

Změny v odpovědnosti CK

Společná schůzka touroperátorské a retailerské sekce ACK ČR v předvečer veletrhu Holiday World řešila, jaký dopad má nový občanský zákoník na odpovědnost cestovních kanceláří. Jako hosty si k tomu přizvala Ing. Landíka a Mgr. Urbance z pojišťovny ERV, kteří mají řešení resp. vypořádání odpovědnosti cestovních kanceláří tak trochu v popisu práce.

altÚvodem předseda touroperátorské sekce a místopředseda ACK ČR Mgr. Kříž upozornil na to, že existují rozpory mezi novým občanským zákoníkem (NOZ) a zákonem č.159/1999 Sb. v účinném znění. ACK ČR na tuto skutečnost poukazovala. Stejně jako na to, že by na ní nic nezměnil ani návrh novely zákona č.159/1999 Sb., který byl schválen Nečasovou vládou a prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Tento návrh ACK ČR pokládá za nešťastný a je dobře, že nebyl dále projednáván. Novela potřeba je, ale jiná. ACK ČR v tomto ohledu oslovila i novou ministryni pro místní rozvoj a rovněž tak i ministryni spravedlnosti.

Zároveň Mgr. Kříž informoval, že projednávání nové Směrnice Package Travel Directive na úrovni EU se oproti původním očekáváním zdrželo a není tedy účelné čekat s novelizací zákona č. 159/1999 Sb. na tuto směrnici. V každém případě lze podle dosavadního vývoje projednávání očekávat další zvyšování ochrany spotřebitele.

Jednání se pak soustředilo přímo na platnou legislativní úpravu. NOZ nic nezměnil na tom, že CK odpovídá za škodu způsobenou porušením právní povinnosti, a to i tehdy, pokud škodu zavinili dodavatelé služeb poskytovaných v rámci zájezdu. Klient sice může škodu vymáhat po poskytovateli služeb, ale má plné právo vymáhat ji po cestovní kanceláři. Přitom podle poznatků ERV klienti častěji než dříve využívají možnost uplatňovat škody na zdraví, úrazy atp. po cestovní kanceláři, zatímco dříve tyto škody řešili takřka výlučně v rámci cestovního pojištění.

altV pasáži „Zájezd“ nového občanského zákoníku se v tomto druhu odpovědnosti cestovní kanceláře nic nezměnilo. V jiných částech NOZ se však změnil pohled na škodu, resp. její výši. Dříve byla výše škody na zdraví a životě určována vyhláškou (bodové ohodnocení), NOZ vyhlášky ruší. Výši škody budou určovat soudy individuálně – a lze očekávat, že i řádově výše než stanovovala vyhláška. Nově se také více rozvádí náhrada nemajetkové újmy.

Pokud cestovní kancelář nechce sama nést tíhu a riziko spojené s náhradou škod, může veškerou tuto agendu svěřit pojišťovně. ERV již od r. 2008 zavedla v ČR pojistný produkt Pojištění profesní odpovědnosti CK, šitý přímo na míru cestovním kancelářím. Týká se celého světa. Návazně na NOZ bylo toto pojištění rozšířeno a nově zahrnuje i např. duševní útrapy a osobní neštěstí. Jediné, co z odpovědnosti za nemateriální újmu dle NOZ v tomto pojištění zahrnuto není, je předmět zvláštní obliby, protože s tím dosud nejsou nikde zkušenosti.

Mediálně vděčnou a nafouknutou problematikou je nárok klientů za narušení dovolené, v žargonu „ztráta radosti z dovolené“. NOZ ukládá pořadateli zájezdu při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradit zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Právo na náhradu za újmu za narušení dovolené se tedy uplatní pouze pokud jde o dovolenou, nikoliv o služební cesty. Problémem je výkladová nejasnost pojmů „zmaření zájezdu“ a „podstatné zkrácení zájezdu“.

ERV zavedla do ČR od r. 2008 tzv. ITQ Kodex, což je pojistný produkt, který zahrnuje odškodnění klientů při vadách zájezdu vč. vyřízení s klientem a školení delegátů tak, aby se škody minimalizovaly. U reklamací nad 50% je hrazena i „újma za zkaženou dovolenou“. ITQ Kodex dosud v ČR využívá 14 cestovních kanceláří s celkovým počtem 340.000 klientů. Je pravděpodobné, že pokud „zmařená dovolená“ přijde k soudu, soudy přihlédnou k praxi v jiných zemích EU vč. tzv. frankfurtským tabulkám, z nichž ITQ Kodex vychází.

 

 

 

Změny v odpovědnosti CK

Společná schůzka touroperátorské a retailerské sekce ACK ČR v předvečer veletrhu Holiday World řešila, jaký dopad má nový občanský zákoník na odpovědnost cestovních kanceláří.

Jako hosty si k tomu přizvala Ing. Landíka Mgr. Urbance z pojišťovny ERV, kteří mají řešení resp. vypořádání odpovědnosti cestovních kanceláří tak trochu v popisu práce.

 

Úvodem předseda touroperátorské sekce a místopředseda ACK ČR Mgr. Kříž upozornil na to, že existují rozpory mezi novým občanským zákoníkem (NOZ) a zákonem č.159/1999 Sb. v účinném znění. ACK ČR na tuto skutečnost poukazovala. Stejně jako na to, že by na ní nic nezměnil ani návrh novely zákona č.159/1999 Sb., který byl schválen Nečasovou vládou a prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Tento návrh ACK ČR pokládá za nešťastný a je dobře, že nebyl dále projednáván. Novela potřeba je, ale jiná. ACK ČR v tomto ohledu oslovila i novou ministryni pro místní rozvoj a rovněž tak i ministryni spravedlnosti.

Zároveň Mgr. Kříž informoval, že projednávání nové Směrnice Package Travel Directive na úrovni EU se oproti původním očekáváním zdrželo a není tedy účelné čekat s novelizací zákona č. 159/1999 Sb. na tuto směrnici. V každém případě lze podle dosavadního vývoje projednávání očekávat další zvyšování ochrany spotřebitele.

 

Jednání se pak soustředilo přímo na platnou legislativní úpravu. NOZ nic nezměnil na tom, že

CK odpovídá za škodu způsobenou porušením právní povinnosti, a to i tehdy, pokud škodu zavinili dodavatelé služeb poskytovaných v rámci zájezdu. Klient sice může škodu vymáhat po poskytovateli služeb, ale má plné právo vymáhat ji po cestovní kanceláři. Přitom podle poznatků ERV klienti častěji než dříve využívají možnost uplatňovat škody na zdraví, úrazy atp. po cestovní kanceláři, zatímco dříve tyto škody řešili takřka výlučně v rámci cestovního pojištění.

 

V pasáži „Zájezd“ nového občanského zákoníku se v tomto druhu odpovědnosti cestovní kanceláře nic nezměnilo. V jiných částech NOZ se však změnil pohled na škodu, resp. její výši. Dříve byla výše škody na zdraví a životě určována vyhláškou (bodové ohodnocení), NOZ vyhlášky ruší. Výši škody budou určovat soudy individuálně – a lze očekávat, že i řádově výše než stanovovala vyhláška. Nově se také více rozvádí náhrada nemajetkové újmy.

 

Pokud cestovní kancelář nechce sama nést tíhu a riziko spojené s náhradou škod, může veškerou tuto agendu svěřit pojišťovně. ERV již od r. 2008 zavedla v ČR pojistný produkt Pojištění profesní odpovědnosti CK, šitý přímo na míru cestovním kancelářím. Týká se celého světa. Návazně na NOZ bylo toto pojištění rozšířeno a nově zahrnuje i např. duševní útrapy a osobní neštěstí. Jediné, co z odpovědnosti za nemateriální újmu dle NOZ v tomto pojištění zahrnuto není, je předmět zvláštní obliby, protože s tím dosud nejsou nikde zkušenosti.

 

Mediálně vděčnou a nafouknutou problematikou je nárok klientů za narušení dovolené, v žargonu „ztráta radosti z dovolené“. NOZ ukládá pořadateli zájezdu při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradit zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Právo na náhradu za újmu za narušení dovolené se tedy uplatní pouze pokud jde o dovolenou, nikoliv o služební cesty. Problémem je výkladová nejasnost pojmů „zmaření zájezdu“ a „podstatné zkrácení zájezdu“.

ERV zavedla do ČR od r. 2008 tzv. ITQ Kodex, což je pojistný produkt, který zahrnuje odškodnění klientů při vadách zájezdu vč. vyřízení s klientem a školení delegátů tak, aby se škody minimalizovaly. U reklamací nad 50% je hrazena i „újma za zkaženou dovolenou“. ITQ Kodex dosud v ČR využívá 14 cestovních kanceláří s celkovým počtem 340.000 klientů. Je pravděpodobné, že pokud „zmařená dovolená“ přijde k soudu, soudy přihlédnou k praxi v jiných zemích EU vč. tzv. frankfurtským tabulkám, z nichž ITQ Kodex vychází.

 

 

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři