Zářijový Klubový den 1.10.08 - Co s bolestmi pražského incomingu

Tisk Email

Zářijový Klubový den byl tentokrát  posunut, aby nedošlo ke kumulaci s  regionální prezentací CzechTourism pro incomingové CK/CA, která směřovala v posledním zářijovém týdnu na Šumavu. A protože hovořit o incomingu, byť pražském, v den, kdy se okukují nejnovější možnosti nejen pro zimní sezónu, by nebylo to pravé,  tak jsme se podobně jako „říjnová revoluce" s posunem podle pravoslavného kalendáře sešli až první říjnovou středu na pozvání restaurantu Zahrada v Opeře, který se pro toto téma přímo nabízel. Téma aktuální až výbušné nebo přinejmenším natolik závažné,  že za předsednický stůl  zasedl předseda ACK Dr. Šeba  spolu s I.místopředsedou V.Sivekem, který se ujal moderování, a zástupci členských cestovních kanceláří a agentur zcela zaplnili příslušný prostor restaurace. Vždyť pozvanými hosty byli radní zodpovědný za otázky cestovního ruchu a kultury Ing.Milan Richter a relativně nová ředitelka Pražské informační služby Lucie Ramnebornová, která tu byla v dvojité roli: jako přidružený člen ACK a současně hlavní nástroj Magistrátu k prosazování záměrů v této oblasti.

V úvodu radní Richter prokázal, že se orientuje v současné situaci incomingu v Praze počínaje silným kurzem koruny a obrovskou konkurencí lůžek nekonče. Ale ani takový tlak na ceny přenocování, které jediné nevzrostly, ale spíš naopak, nevymazal celkový nárůst finanční náročnosti pobytu pokud jde o další služby, a tak se Praha stává pro dosavadní skladbu návštěvníků méně zajímavou. Počty turistů sice neklesly, ale zato klesly tržby.  Všichni přítomní se shodli na tom, že v Praze je třeba posílit orientaci na solventní klientelu a pan radní vyjádřil zájem diskutovat s ACK častěji o tom, co dělat pro zlepšení struktury návštěvnosti Prahy a prodloužení délky pobytu turistů. Nejeden tip vyslechl ihned - a také často ihned vysvětloval, proč že to nejde: Praha již delší dobu nezažila žádnou kulturní událost, zvl. výstavu skutečně evropského formátu. Výstavy jsou nákladná záležitost, na kterou Praha nemá odpovídající finance. S investicemi do kultury ve výšce 1,5 miliard Kč celkem se toho mnoho nepořídí. Touto sumou se Praha v žebříčku turistických měst nedostane ani do první třicítky. Předseda ACK nicméně upozornil, že ani v zahraničí takové akce nefinancují města sama - ale sponzoři. Bylo by třeba orientovat se tímto směrem.

V Praze je řada pětihvězdičkových hotelů (ne všechny hodné tohoto zatřídění), ale málo služeb odpovídajících nároku hostů této kategorie. Počínaje pověstnými taxíky (kde se toho hodně zlepšilo - a co se zlepšit nedaří, není vinou MHMP, ale pomalých soudů) přes nekvalitní služby po vzhled centra Prahy, které namísto bývalého nezaměnitelného kouzla dnes leckde připomíná napůl orientální bazar, což k naší škodě komentují i zahraniční média. Jenže tady je pomoc těžká. Město může zakázat nevhodnou reklamu, zvl. pokud zastiňuje stavební prvky. Také jsme na místě získali příslib, že se v tom v dohledné době něco udělá. Ale nevhodné nájemníky prodejen může město a jeho části vypudit jen ze svých pozemků a budov, což je menšina - a což se už stalo. O pověstných čepicích a matrjoškách za výlohami soukromých objektů město rozhodovat nemůže. Dokud to turisté budou kupovat - nebo dokud se nepodaří prokázat, že tyto „prodejny" jsou jen zástěrkou pro nelegální činnost - budou centrum vůbec a Královskou cestu zvlášť hyzdit i nadále. Kdyby měl někdo recept na řešení, bude přijat s otevřenou náručí.   Turisté jsou lákáni na řadu koncertů - více než z poloviny ale nevalné kvality. Řešením samozřejmě není ty méně hodnotné zakázat - ale zařídit, aby náročné publikum vědělo, kam jít. Je také třeba dbát na koordinaci velkých akcí, aby navzájem nekolidovaly (např. s Pražským marathónem, který Prahu pro turisty zneprůchodní).

Pokud jde o marketingovou strategii, potěšilo nás ujištění, že Praha bude napříště koordinovat účast na výstavách a veletrzích sagenturou CzechTourism tak, jak po tom ACK již léta volala. PIS bude též rekonstruovat informační centra a otvírat nové např. na letišti. Nastíněný záměr poskytovat tam služby jako cestovní kancelář ovšem už u posluchačů zřad cestovních kanceláří logicky narazil. Cestovních kanceláří (i těch incomingových) je vPraze víc než dost. Pražský incoming nepotřebuje, aby jim PIS konkurovala, ale aby dělala to, co soukromý komerční subjekt bez veřejných financí nemůže: informace a propagaci. Strana nabídky potřebuje znát „kalendář turisticky významných událostí" nejméně na půldruhého roku dopředu - což vdobě Klubového dne MHMP kdispozici nedal. Dostalo se nám příslibu, že alespoň před termínem veletrhu WTM Londýn bude vše připraveno. Na koncepci se na MHMP pracuje, stejně tak jako na transformaci PIS. Na reklamní kampaň pro předsednictví EU je vypsaná soutěž, vporotě by měl zasednout i I.místopředseda ACK.

Vdiskusi bylo dále požadováno, aby při výstavbě/přestavbě hotelů (když už ji nelze koordinovat) bylo alespoň zajištěno parkování a aby názvy hotelů nebyly matoucí či snadno zaměnitelné.

Na závěr odborného turistického programu představil svou nabídku nový přidružený člen ACK Global Refund Czech Republic, který je součástí mezinárodní společnosti Global Refund Group, nabízející službu Tax Free Shopping v38 zemích světa. Tax Free Shopping je vČR určena pro všechny zahraniční zákazníky znonEU zemí, kteří nakoupí zboží sprodejní cenou vyšší než 2.000 Kč vjednom dni a vjednom obchodě. GRF nabízí cestovním kancelářím a agenturám spolupráci vmarketingu vč. poskytnutí svých publikací pro turisty, jejichž vzorek na Klubovém dnu všichni obdrželi, a sice Shopping guide Prague smapou Prahy vobálce, Shopping Map Praha a Shopping Map Karlovy Vary.

Skutečnou tečku a zlatý hřeb obstaral gastronomický program hostitele - restaurantu Zahrada v Opeře (na místě někdejší zahrady vedle Německé opery, v budově bývalého Federálního shromáždění, kde brzy ukončí pobyt  Rádio Svobodná Evropa). Navzdory bezprostřední blízkosti magistrály zde v naprosto klidném prostředí s výhodou snadné dostupnosti  a přímého propojení s Operou nabízejí kulinářské lahůdky mistr kuchař Tadayoshi Ebina (kombinuje tradiční a moderní metody přípravy sushi a je jeden z 3000 profesionálních členů Tokyo Sushi Association) a Martial Clement (Best Junior Cook in France" a „ Best Chef in the Czech Republic").
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři