Valné shromáždění ACK ČR: místo proslovů činy

Tisk Email

Valné shromáždění ACK ČR: místo proslovů činy

Výroční Valné shromáždění Asociace cestovních kanceláří České republiky 14.11.2013 v hotelu Kampa Praha probíhalo v poměrech v České republice dosud nevídaných: za vlády v demisi, bez ustavené Poslanecké sněmovny, bez jakýchkoliv jistot, jakým směrem se bude ubírat legislativa směrodatná pro podnikání. Krátce po nečekané intervenci centrální banky. Pro podnikatele v cestovním ruchu to znamená nezbytnost zajištění nabídky na příští rok  při neznalosti odpovídajících pravidel vč. ekonomických a toho, zda, kdy a v jaké podobě se znovu vynoří novela klíčového zákona č.159/1999 Sb., která spadla pod stůl s rozpuštěním Poslanecké sněmovny.

altACK ČR proto pojala své zasedání výhradně pracovně a prakticky. Žádní oficiální hosté, žádné slavnostní projevy. Stručné zhodnocení toho, co Asociace v uplynulém období vykonala, s čím se potýkala, kde se jednání podařila více a kam je potřeba napínat síly. I tak byl výčet vykonaných aktivit pozoruhodný. Však také, jak v zastoupení předsedy Viliama Siveka konstatoval ve zprávě o činnosti ACK ČR její místopředseda JUDr.Vladimír Dolejš, vývoj klade před cestovní kanceláře a agentury nové a stále těžší podmínky, nové výzvy a novou dravou konkurenci. Hlavní konkurencí není cestovní kancelář odvedle, ale nabídka cestovat na vlastní pěst. To znamená, že obstát mohou jen aktivní, kteří najdou nová aranžmá a nový přístup ke klientům, ti, kteří se chopí příležitostí a kteří využijí všech možností.

ACK ČR toho pro obor jako celek a pro své členy zvlášť hodně udělala a hodně chystá – záleží na každém, jak připravené příležitosti využije. Pro členy jsou to především zvýhodněné účasti na odborných veletrzích a společné distribuce katalogů touroperátorů prodejcům, které šetří oboustranně čas i náklady, setkávání a řešení společných problémů v sekcích a na pravidelných Klubových dnech, přísun důležitých informací ve Zpravodaji a newsletterech, prezentace památek a cílů cestovního ruchu, které svou zvýšenou frekvencí suplují úbytek regionálních tras pořádaných agenturou CzechTourism, business tripy do zahraničí. V uplynulém roce k tomu přibyly i 2 odborné konference, a sice na téma řešení kritických situací v cestovním ruchu a na aktuální téma církevní turistiky.

altSnad jedinou jistotu pro rok 2014 představuje platnost nového Občanského zákoníku od 1.ledna – ovšem ani sama právnická obec se netají tím, že v totálně změněné normě se i soudy budou teprve muset naučit orientovat. Naučit se to musí i podnikatelé, proto ACK ČR zorganizovala s podporou MMR zdarma pro cestovní kanceláře a agentury semináře k novému občanskému zákoníku, a to nejen v Praze, ale i v Brně, Ostravě a Plzni. Mgr. Jiří Gaňo z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti a další experti na nich kromě základních změn v novém občanském zákoníku pojednávají podrobněji pasáže o závazkovém právu, ochraně spotřebitele a změny v oblasti náhrady škody. Všichni účastníci i ostatní členové ACK ČR mají k dispozici prezentace ze semináře.

Pro členy ACK ČR následoval návazně na Valné shromáždění ještě další podrobný seminář k Občanskému zákoníku, týkající se výlučně pasáže Zájezd. Mgr. Gaňo srozumitelným způsobem vysvětlil všechny změny a jejich důsledky a zodpověděl řadu konkrétních dotazů i na příkladech tak, že účastníci měli zcela jasno.

Jako leader českého cestovního ruchu ACK ČR hájila zájmy cestovních kanceláří a agentur při jednáních o legislativních normách, konkrétně novela zákona č.159/1999 Sb. a navržený text evropské směrnice Package Travel Directive, dojednává se přijatelný výklad některých ustanovení zákona o dopravě. Velkou práci odvedla ACK ČR pro důvěryhodnost pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře v kauze Parkam, kde soudní řízení dalo již 4x zapravdu stanovisku ACK ČR oproti postupu pojišťovny Generali, že klientům náleží plné odškodnění. Dále se podařilo přimět MZV, aby doporučení pro cesty do zahraničí byla vydávána s ohledem na situaci v konkrétních místech a ne šmahem pro celou destinaci. Na základě podnětů ACK ČR se letos konečně uskutečnilo více zákroků proti subjektům nabízejícím zájezdy, aniž by měly koncesi CK.

Soustředěným tlakem sekce IATA agentur ACK ČR jako jediného zástupce této branže u nás se nyní podařilo dosáhnout zásadního obratu v postoji ČSA k CK a CA jako k významným obchodním partnerům.

altCestovní kanceláře a agentury čeká obtížné období: nároky kladené na ně a jejich odpovědnost se neustále zvyšuje, aniž mají odpovídající možnost vymáhat je po svých dodavatelích. V odpoledním uzavřeném jednání členové ACK ČR diskutovali o problémech práce v cestovním ruchu a prohovořili náročný program činnosti na další období. Následně zvolili jako obvykle třetinu představenstva, které nyní bude pracovat ve složení uvedeném na webových stránkách www.ackcr.cz – kontakty, tj:

Předseda: Viliam Sivek
Místopředseda: JUDr.Vladimír Dolejš
Místopředseda pro vnější vztahy: Jan Papež
Místopředseda: Petr Krč
Místopředseda: Mgr. Zdeněk Kříž
Členové představenstva: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová
Lenka Viková
Richard Bílý
Milan Kittner
Miroslav Uherek
Ing.Stanislav Zíma

Revizor účtů: RNDr. Ladislav Havel

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři