Valné shromáždění ACK: Akční a silní

Tisk Email
Výroční Valné shromáždění Asociace cestovních kanceláří České republiky 16.6.2009 v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre probíhalo v duchu jejích zásad: místo líbivých prohlášení - stručné shrnutí výsledků houževnaté práce a vyjednávání, stanovení dalších náročných úkolů a cílů, pokud možno v lehkém konverzačním tónu. Setkání kolegů - obchodních partnerů a přátel v pauzách ve foyer a při báječném obědě. Za účasti hostů, kteří mají co říci - a kteří zároveň mají zájem vyslechnout.


Ministra pro místní rozvoj Ing.Rostislava Vondrušky, který, jak to charakterizoval předseda ACK V.Sivek, jako první ministr pro místní rozvoj zná cestovní ruch i jinak než jako cestování, a právě proto má zájem i erudici cestovnímu ruchu prospět. Bohužel na to má krátkou dobu, ale i na tu si stanovil náročný cíl: kromě neprodlených kroků nutných v této těžké době položit základ i pro důstojnější a pevnější postavení cestovního ruchu jako samostatného odvětví, které nebude paběrkovat ani nebudou tříštěny prostředky mezi rezorty, ale bude mít svůj pevný rámec a rozpočet. Návrh může Ing. Vondruška v roli ministra stihnout projednat leda v Hospodářském výboru Parlamentu, legislativní kolečko zdědí až reprezentace zvolená v předčasných volbách. Zbývá jen doufat, že se v ní najde dost osvícených poslanců. Ing.Vondruška ocenil velmi dobrou spolupráci a flexibilitu ACK, vyslovil podporu fair podnikání (resp. podporu projektu ACK „Nulová tolerance"  nelegálnímu podnikání) a domácímu cestovnímu ruchu jako dlohodobě opomíjenému segmentu, jakož i podporu silnému a jednotnému zastoupení cestovních kanceláří a agentur na domácím i zahraničním fóru.

ministr Ing.Rostislav Vondruška

 

 

Pavel Kosař jako zastupující ředitel ČCCR navázal na předchozí  jednání s představiteli ACK  a slíbil obnovit podporu pro podnikatele vystavující na zahraničních veletrzích cestovního ruchu s tím, že ČCCR bude obsazovat méně veletrhů - a podpoří podnikatele za podmínky, že pulty spoluvystavovatelů budou náležitě obsazeny i ve dny „pro veřejnost", kdy se už sice zpravidla žádný obchod nedá uskutečnit, ale jde o důstojnost prezentace ČR.
Pražský Magistrát zastupoval Ivan Bednář, místopředseda Výboru ochrany památek a cestovního ruchu Zastupitelstva hl.m.Prahy, který bude mít na starosti projekt Partnerství, jehož zrod ACK iniciovala a v Poradním sboru primátora HMP pomáhala vytvořit. Pro připomenutí: na základě materiálů z Poradního sboru odsouhlasila RZ HMP každoroční dotaci cestovnímu ruchu do Prahy ve výši 50% výnosů z ubytovacích a lázeňských poplatků, což pro roky 2009 a 2010 činí 80 miliónů Kč ročně. Z toho 50 mil. Kč půjde na masivní propagační kampaň především na světových televizních kanálech, ale i v infligtech známých leteckých společností a 30 miliónů Kč. rozdělí Výbor ochrany památek a cestovního ruchu formou Partnerství projektům, které pomohou získat do Prahy turisty. Zkusit to může každý. Jako výraz ocenění přínosu ACK a jejích členů pro incoming do Prahy předal I.Bednář předsedovi ACK Čestné uznání primátora Pavla Béma, který se stejně jako radní Ing.Richter bohužel nemohl dostavit osobně, protože na Magistrátu právě probíhalo důležité zasedání ohledně grantů v oblasti kultury, což je téma dost žhavé na to, aby vyžadovalo jejich osobní přítomnost.

 

V.Sivek převzal čestné uznání pro ACK od primátora hl.m.Prahy

 

 

Prezident Asociace hotelů a restaurací Ing. Hlinka v jako obvykle brilantním a vtipném projevu pojmenoval některé příčiny neradostné situace, která v Praze zhoršuje dopady krize - nadbytečnou výstavbu nových hotelů - často i takových, které nesplňují požadavky kvality, nabídku ubytování za ceny pod náklady. Vyzval k ještě užší spolupráci a společnému postupu i v lobbingu obou asociací včetně s využitím Platformy cestovního ruchu SOCR, protože společně dosáhneme více. Ocenil spolupráci s ACK - silným svazem CK a CA, jehož pouzí 2 členové znamenají pro incoming do ČR víc než celé některé asociace a vyslovil se pro to, aby tuto skutečnost braly vládní orgány na vědomí a také pro to, aby do problematiky cestovního ruchu mediálně hovořili jen ti, kteří prezentují znalosti a ne jen své PR.

 

předseda ACK Viliam Sivek podává výroční zprávu

 

 

Předseda ACK Viliam Sivek ve své zprávě informoval o dosaženém úspěchu v podpoře incomingu ze strany MHMP, který by měl ovlivnit i regiony, protože pro ty představuje Praha vstupní bránu. Podpora incomingu potřebuje ovšem další systémové kroky, aby byrokratické nedomyšlenosti nepodrážely smysl akvizice, jak se to stává např. při udělování víz. ACK se o řešení dlouhodobě zasazuje, průběžně projednává s MZV konkrétní případy, ale zvláště nyní jde o to, abychom nemuseli hasit vzniklé požáry právě v době, kdy se o každého turistu pereme s celou Evropou. Zmínil aktivitu k podpoře outgoingových cestovních kanceláří, kdy ACK již v únoru iniciovala prohlášení ministra pro místní rozvoj, že současná krizová situace má charakter vis major, na jehož základě ACK zaslala orgánům cestovního ruchu zemí, kam směřují zájezdy českých CK, výzvu, aby tuto skutečnost respektovaly a umožnily českým CK přehodnotit dříve uzavřené smlouvy jakož i učinily další opatření. Tuto výzvu obdržely i členské CK jako podporu pro svá jednání se zahraničními partnery. ACK v uplynulém roce znásobila své aktivity včetně na mediálním poli. Zároveň usilovala o spojení sil se všemi, komu na cestovním ruchu opravdu záleží. Zintenzivnila se spolupráce s AHR jakož i působení ACK v SOCR. ACK stála u zrodu Celostátního kolegia cestovního ruchu, kde zastává funkci místopředsedy. Naproti tomu se nepodařilo najít společnou řeč s AČCKA.  ACK bude i nadále usilovat o vytvoření jedné maximálně silné asociace zastupující zájmy cestovních kanceláří a agentur - tříštění sil je kontraproduktivní. V další části zprávy V.Sivek stručně zmínil aktivity ACK výlučně pro její členy, počínaje pracovními pomůckami a semináři k nové legislativě či obratové dani z dopravy v sousedních zemích přes poradenskou činnost, pomoc při vyřizování reklamací, informační činnost až po oblíbené Klubové dny či fam tripy, při kterých mají členové možnost seznámit se se zajímavými objekty a nabídkami a vyzkoušet si hotelové a gastronomické podniky na vlastní kůži. Tak jako i na Valném shromáždění, kde hostitelský hotel Holiday Inn Prague Congress Centre obstál na výtečnou jak v kongresových službách tak i svou výtečnou gastronomií - na steaky grilované v Oranžerii a další vybrané lahůdky i na krásnou vyhlídku lze pozvat ty nejnáročnější hosty. Upřímné pozvání pro turisty padlo i od samotného generálního ředitele hotelu Jana Filipa, který všechny účastníky shromáždění osobně uvítal.

 

pauza u výtečného oběda v hotelu Holiday Inn

 

V odpolední uzavřené části jednání členové přijali náročný program činnosti na další období a zvolili jako obvykle třetinu předstenstva, které nyní bude pracovat ve složení uvedeném na webových stránkách http://www.ackcr.cz/ - kontakty.

 

závěrečné hlasování

 

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři